Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o wyborze Wykonawcy na wykonanie usługi syntezy związku C3399 o czystości 95% oraz jego metabolitów wg. załączonej specyfikacji

Informacja o wyborze Wykonawcy na wykonanie usługi syntezy związku C3399 o czystości 95% oraz jego metabolitów wg. załączonej specyfikacji

Zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia usługi polegającej na wykonaniu usługi syntezy związku C3399 o czystości 95% oraz jego metabolitów wg. załączonej specyfikacji (link do zapytania), informujemy, że wyłoniono:

 

Instytut Chemii Organicznej PAN 

ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa 

 

oferujący za realizację całości zamówienia cenę: 20 000,00 zł netto / 24 600,00 zł brutto 

 

Otrzymano dwie oferty złożone przez: 

1. Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa  

2. Instytut Farmakologii PAN, ul. Smętna12, 31-343 Kraków 

Obie oferty były kompletne i prawidłowo złożone oraz spełniały warunki zamieszczone w zapytaniu ofertowym. Instytut Chemii Organicznej PAN wykazał najkorzystniejszą ofertę zgodnie przyjętym kryterium cenowym: 

 

 

Cena - wartość netto/brutto 

Punkty 

 

Instytut Chemii Organicznej PAN 

ul. Kasprzaka 44/52,  

01-224 Warszawa 

 

20 000,00 / 24 600,00 

 

100 pkt 

 

 

 

 

 

Instytut Farmakologii PAN 

ul. Smętna12  

31-343 Kraków 

 

49 300,00 / 60 639,00 

 

40,57 pkt 

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska