Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Project 'Financial incentives as a tool for improving the V4 innovation ecosystem and enhancing IP protection'

Logo Visegrad Fund: napis Visegrad Fund otoczony 4 kropkami z lewej stronyThe project is co-financed by the Governments of Czechia, Hungary, Poland and Slovakia through Visegrad Grants from International Visegrad Fund. The mission of the fund is to advance ideas for sustainable regional cooperation in Central Europe.

 

 

Projekt "Zachęty finansowe jako narzędzie poprawy ekosystemu innowacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej i wzmocnienia ochrony własności intelektualnej"

Logo Visegrad Fund: napis Visegrad Fund otoczony 4 kropkami z lewej stronyProjekt jest współfinansowany przez Rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest rozwijanie idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.