Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta CITTRU

Logo CITTRU Centrum Transferu Technologii neuronCentrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadającą za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym.

Do zadań CITTRU należy

identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
analiza potencjału rynkowego wyników badań,
• dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek spin-off, we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami,
• opracowanie oferty wynalazków UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oraz oferty usług badawczych UJ realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji,
• promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
• identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy komercjalizacji lub też zakupem technologii opracowanych przez naukowców UJ i budowanie sieci kontaktów z przemysłem,
negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty usług badawczych i jej promocja wśród potencjalnych odbiorców oraz negocjowanie stosownych umów,
współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami zagranicznymi w zakresie innowacyjności oraz kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych

wiecej: BAZA WYNALAZKÓW oraz BAZA USŁUG BADAWCZYCH UJ i UEK

Regulamin CITTRU

Uchwała 103/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiegoz dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekształcenie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU i zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Technologii CITTRU
 
 
 

Rada Nadzorująca Centrum Transferu Technologii CITTRU

Decyzja nr 32 Rektora UJ z 3 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU. 
 
 
Członkowie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU: 
  1. prof. dr hab. Stanisław Kistryn – Prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych;
  2. prof. dr hab. Piotr Laidler – Prorektor UJ ds. Collegium Medicum;
  3. mgr Teresa Kapcia – Kwestor UJ;
  4. prof. dr hab. Barbara Bilińska – Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ;
  5. prof. dr hab. Alicja Józkowicz – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ;
  6. prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Wydział Chemii UJ;
  7. prof. dr hab. Paweł Moskal – Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ.
 
 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kierownictwo CITTRU

Zdjęcie Gabrieli Konopki-Cupiał

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał
Dyrektor CITTRU
+ 48 12 664 42 05
+ 48 519 068 356
gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Krystiana Gurby

Krystian Gurba
Zastępca Dyrektora CITTRU
+ 48 12 664 42 10
+ 48 519 068 357
krystian.gurba@uj.edu.pl

Sekcja Transferu Technologii i Współpracy z Gospodarką

Patenty i obrót własnością intelektualną, komercjalizacja wyników badań oraz współpraca z biznesem

Zdjęcie Radosław Rudźdr Radosław Rudź
Koordynator sekcji, Broker UJ: Collegium Medicum UJ
+ 48 12 664 42 07
+ 48 571 232 873
radoslaw.rudz@uj.edu.pl

 

Zdjecie Renata Bartoszewiczdr Renata Bartoszewicz
Broker UJ: Wydział Biologii UJ oraz Wydział Geografii i Geologii UJ
+ 48 12 664 42 08
+ 48 515 493 518
renata.bartoszewicz@uj.edu.pl

 

Zdjecie Paula Janusdr Paula Janus
Broker UJ: Wydział Chemii UJ
+ 48 12 664 42 16
+ 48 506 006 590
pa.janus@uj.edu.pl


Zdjęcie Agata Błaszczyk-PasteczkaAgata Błaszczyk-Pasteczka
Broker UJ: Wydział Chemii UJ
+ 48 12 664 42 12
+ 48 506 006 553
agata.blaszczyk-pasteczka@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Klaudia Polakowskadr Klaudia Polakowska
Broker UJ: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
+ 48 12 664 42 13
+ 48 519 329 129
klaudia.polakowska@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Marcin KąckiMarcin Kącki
Broker UJ: nauki społeczne i humanistyczne UJ
+ 48 501 500 116
+ 48 12 664 42 06
marcin.kacki@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Magdalena Kalińskadr Magdalena Kulczycka
Broker UJ: Collegium Medicum UJ oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ
+ 48 12 664 42 09
+ 48 506 006 761
magda.kulczycka@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Maciej Łojewskidr Maciej Łojewski
Broker UJ: Collegium Medicum UJ
+ 48 691 414 007
maciej.lojewski@uj.edu.pl

 


Zdjęcie Marta MarkiewiczMarta Markiewicz
Broker UJ: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ oraz Wydział Matematyki i Informatyki UJ, obsługa administracyjno-finansowa projektu Inkubator Innowacyjności 4.0
+ 48 12 664 42 15
marta.markiewicz@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Barbara MillerBarbara Miller
Specjalista ds. patentowych
+ 48 12 664 42 02
barbara.miller@uj.edu.pl

 

Marta Tucharz-Grochotdr Marta Tucharz-Grochot
Specjalista ds. patentowych
+ 48 12 664 42 17
marta.tucharz@uj.edu.pl

 

Karolina Kojder-SzkółkaKarolina Kojder-Szkółka
Specjalista ds. patentowych
+ 48 12 664 42 14
karolina.kojder-szkolka@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Marta Ganobis-BednarskaMarta Ganobis-Bednarska
Specjalista ds. prawnych
+ 48 12 664 42 18
+ 48 506 006 757
marta.ganobis@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Katarzyna Małek-ZiętekKatarzyna Małek-Ziętek
Dłuższa nieobecność
Broker UJ: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl
 

 

Sekcja Administracyjna

Realizacja rzeczowo-finansowa projektów CITTRU, wsparcie biznesu akademickiego oraz badania zlecone

Zdjęcie Katarzyna Gergovich-JagłaKatarzyna Gergovich-Jagła
Koordynator Sekcji; Specjalista ds. administracyjnych, badania zlecone UJ
+ 48 12 664 42 03
+ 48 515 493 540
katarzyna.gergovich-jagla@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Agnieszka Banaszczyk-RzeszutkoAgnieszka Banaszczyk-Rzeszutko
Specjalista ds. administracyjnych, badania zlecone UJ
+ 48 12 664 42 01
+ 48 516 802 234
agnieszka.banaszczyk-rzeszutko@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Małgorzata WalendowskaMałgorzata Walendowska
Specjalista ds. administracyjnych
+ 48 12 664 42 00
+ 48 517 054 380
malgorzata.walendowska@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Karolina BarnaśKarolina Barnaś
Specjalista ds. promocji
+ 48 12 664 42 11
+ 48 519 078 316
karolina.barnas@uj.edu.pl

Sekcja Przedsiębiorczości Akademickiej (AIP UJ)

Zdjęcie Łukasz GacekŁukasz Gacek
Specjalista ds. Przedsiębiorczości Akademickiej
+ 48 504 786 181
+ 48 12 664 76 01
l.gacek@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Marina BąkiewiczMarina Bąkiewicz
Specjalista ds. Przedsiębiorczości Akademickiej
+ 48 12 664 76 01
marina.bakiewicz@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Joanna Buczek

Joanna Buczek
Specjalista ds. Przedsiębiorczości Akademickiej
+ 48 12 664 76 01
joasia.buczek@uj.edu.pl