Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Oferta CITTRU

Logo CITTRU Centrum Transferu Technologii neuronCentrum Transferu Technologii CITTRU jest jednostką Uniwersytetu Jagiellońskiego odpowiadającą za kompleksową współpracę nauki z otoczeniem gospodarczym.

Do zadań CITTRU należy

identyfikacja innowacyjnych rozwiązań powstających na UJ,
kompleksowa ochrona prawna wyników badań,
analiza potencjału rynkowego wyników badań,
• dobór optymalnego sposobu komercjalizacji osiągnięć naukowych, poprzez udzielanie licencji, sprzedaż lub tworzenie spółek spin-off, we współpracy z twórcami i zainteresowanymi przedsiębiorcami,
• opracowanie oferty wynalazków UJ obejmującej innowacyjne rozwiązania dla przemysłu oraz oferty usług badawczych UJ realizowanych na zamówienie zewnętrznych instytucji,
• promowanie oferty technologicznej podczas targów, konferencji biznesowych oraz bezpośrednich spotkań z potencjalnymi odbiorcami technologii,
• identyfikacja potencjalnych partnerów biznesowych zainteresowanych współpracą przy komercjalizacji lub też zakupem technologii opracowanych przez naukowców UJ i budowanie sieci kontaktów z przemysłem,
negocjowanie, przygotowanie i nadzór nad wykonaniem umów związanych z komercjalizacją,
koordynacja realizacji usług badawczych na UJ, w tym tworzenie oferty usług badawczych i jej promocja wśród potencjalnych odbiorców oraz negocjowanie stosownych umów,
współpraca z podmiotami zewnętrznymi, w tym partnerami zagranicznymi w zakresie innowacyjności oraz kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych

wiecej: BAZA WYNALAZKÓW oraz BAZA USŁUG BADAWCZYCH UJ i UEK

Regulamin CITTRU

Uchwała 103/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiegoz dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekształcenie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU i zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Technologii CITTRU
 
 
 

Rada Nadzorująca Centrum Transferu Technologii CITTRU

Decyzja nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 października 2020 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU. 
 
Członkowie Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU: 
 1. prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Prorektor UJ ds. badań naukowych;
 2. prof. dr hab. Marek Sanak – Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej;
 3. mgr Teresa Kapcia – Kwestor UJ;
 4. dr Danuta Earnshaw, prof. UJ – Dyrektor Małopolskiego Centrum Biotechnologii;
 5. dr hab. Jolanta Perek-Białas, prof. UJ – Kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, Wydział Filozoficzny;
 6. dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych, Wydział Biologii;
 7. dr hab. Jakub Rysz, prof. UJ – Kierownik Zakładu Inżynierii Nowych Materiałów, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
 
 

Komisja ds. własności intelektualnej

Decyzja nr 31 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 9 października 2020 roku w sprawie: powołania Uniwersyteckiej Komisji ds. własności intelektualnej.

 

Treść decyzji

Skład komisji:

 1. prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski – Prorektor UJ ds. badań naukowych;
 2. prof. dr hab. Marek Sanak – Pełnomocnik Prorektora CM ds. nauki i współpracy międzynarodowej;
 3. prof. dr hab. Jolanta Jura – Dziekan Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii;
 4. dr hab. Michał Wierzchoń, prof. UJ – Prodziekan ds. naukowych Wydziału Filozoficznego;
 5. dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał – Dyrektor Centrum Transferu Technologii CITTRU;
 6. dr hab. Justyna Ożegalska-Trybalska – Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji;
 7. dr Sybilla Stanisławska-Kloc – Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji;
 8. dr hab. Michał Wyrwiński – Katedra Prawa Własności Intelektualnej, Wydział Prawa i Administracji;
 9. dr Leszek Szafrański – Kierownik Oddziału Zbiorów Cyfrowych, Biblioteka Jagiellońska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zdjęcie Gabrieli Konopki-Cupiał

dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał
Dyrektor CTT CITTRU
+ 48 12 664 42 05
+ 48 519 068 356
gabriela.konopka-cupial@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Krystiana Gurby

Krystian Gurba
Zastępca Dyrektora CITTRU
+ 48 12 664 42 10
+ 48 519 068 357
krystian.gurba@uj.edu.pl

Patenty i obrót własnością intelektualną, komercjalizacja wyników badań oraz współpraca z biznesem

Zdjecie Renata Bartoszewiczdr Renata Bartoszewicz

Koordynator sekcji, Broker UJ: Wydział Biologii UJ oraz Wydział Geografii i Geologii UJ
+ 48 12 664 42 08
+ 48 515 493 518
renata.bartoszewicz@uj.edu.pl


Zdjęcie Agata Błaszczyk-PasteczkaAgata Błaszczyk-Pasteczka
Broker UJ: Wydział Chemii UJ
+ 48 12 664 42 12
+ 48 506 006 553
agata.blaszczyk-pasteczka@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Gabrieli GrześGabriela Grześ
Broker UJ: Wydział Chemii UJ
+ 48 880 528 395
gabriela.grzes@uj.edu.pl

 

 

Zdjęcie Klaudia Polakowskadr Klaudia Polakowska
Broker UJ: Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ
+ 48 12 664 42 13
+ 48 519 329 129
klaudia.polakowska@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Marcin KąckiMarcin Kącki
Broker UJ: Wydział Historyczny, Wydział Filologiczny, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Wydział Prawa i Administracji
+ 48 501 500 116
+ 48 12 664 42 06
marcin.kacki@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Jadwiga WiniarskaJadwiga Winiarska
Broker UJ: Wydział Polonistyki, Wydział Filozoficzny, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Wydział Prawa i Administracji
+48 506 006 761
jadwiga.winiarska@uj.edu.pl

 

 

Zdjęcie Beata StrachBeata Strach
Broker UJ: Collegium Medicum UJ oraz Małopolskiego Centrum Biotechnologii UJ
+48 12 664 42 09
beata.strach@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Maciej Łojewskidr Maciej Łojewski
Broker UJ: Collegium Medicum UJ
+ 48 691 414 007
maciej.lojewski@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Barbara MillerBarbara Miller
Specjalista ds. patentowych
+ 48 12 664 42 02
barbara.miller@uj.edu.pl

 

Marta Tucharz-Grochotdr Marta Tucharz-Grochot
Specjalista ds. patentowych
+ 48 12 664 42 17
+48 519 307 931
marta.tucharz@uj.edu.pl

 

Karolina Kojder-SzkółkaKarolina Kojder-Szkółka
Specjalista ds. patentowych
+ 48 12 664 42 14
karolina.kojder-szkolka@uj.edu.pl

 

 

Zdjęcie Katarzyna Małek-ZiętekKatarzyna Małek-Ziętek
Dłuższa nieobecność
Broker UJ: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ
katarzyna.malek-zietek@uj.edu.pl
 

 

Zdjecie Paula Janusdr Paula Janus
Dłuższa nieobecność
Broker UJ: Wydział Chemii UJ
pa.janus@uj.edu.pl

 

Realizacja rzeczowo-finansowa projektów CITTRU, wsparcie biznesu akademickiego oraz badania zlecone

Zdjęcie Katarzyna Gergovich-JagłaKatarzyna Gergovich-Jagła
Koordynator Sekcji; Specjalista ds. administracyjnych, badania zlecone UJ
+ 48 12 664 42 03
+ 48 515 493 540
katarzyna.gergovich-jagla@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Agnieszka Banaszczyk-RzeszutkoAgnieszka Banaszczyk-Rzeszutko
Specjalista ds. administracyjnych, badania zlecone UJ
+ 48 12 664 42 01
+ 48 516 802 234
agnieszka.banaszczyk-rzeszutko@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Małgorzata WalendowskaMałgorzata Walendowska
Specjalista ds. administracyjnych
+ 48 12 664 42 00
+ 48 517 054 380
malgorzata.walendowska@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Karolina BarnaśKarolina Barnaś
Specjalista ds. promocji
+ 48 12 664 42 11
+ 48 519 078 316
karolina.barnas@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Marta Ganobis-BednarskaMarta Ganobis-Bednarska
Specjalista ds. prawnych
+ 48 12 664 42 18
+ 48 506 006 757
marta.ganobis@uj.edu.pl

Zdjęcie Łukasz GacekŁukasz Gacek
Specjalista ds. Przedsiębiorczości Akademickiej
+ 48 504 786 181
+ 48 12 664 76 01
l.gacek@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Marina BąkiewiczMarina Bąkiewicz
Specjalista ds. Przedsiębiorczości Akademickiej
+ 48 12 664 76 01
+ 48 530 684 751
marina.bakiewicz@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Joanna BuczekJoanna Buczek
Specjalista ds. Przedsiębiorczości Akademickiej
+ 48 12 664 76 01
+ 48 733 878 382
joasia.buczek@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Kinga GuzikKinga Guzik
Samodzielny referent ds. kontaktów i budowania relacji z otoczeniem społecznym
Social Engagement Gate, Knowledge Transfer Gate, Popularization Gate
Program strategiczny Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim
kinga.guzik@uj.edu.pl

 

Zdjęcie Marek GrochowiczMarek Grochowicz

+48 602 446 758
marek.grochowicz@uj.edu.pl