Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o wyborze Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu logistycznego testów podwodnych Mobilnego Modułu Medycznego (MMM).

Informacja o wyborze Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na zabezpieczeniu logistycznego testów podwodnych Mobilnego Modułu Medycznego (MMM).

Zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia usługi polegającej na zabezpieczeniu logistycznego testów podwodnych Mobilnego Modułu Medycznego (MMM) (link do zapytania), informujemy, że wyłoniono firmę: 

         Safe Diving Academy 

         Ul. Spacerowa 48, 43-300 Bielsko – Biała 

         NIP: 547-115-15-40       

oferującą za realizację całości zamówienia cenę 18 000 zł netto/ 18 000 zł brutto.

 

Ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na najniższą cenę. 

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęły dwie oferty: 

  1. W dniu 13.09.2022 r wpłynęła oferta firmy Safe Diving Academy , ul. Spacerowa 48, 43-300 Bielsko -Biała, NIP: 547-115-15-40, 18 000 zł netto 
  2. W dniu 15.09.2022 r wpłynęła oferta firmy Astro Tech and Bioastronautic, ul. Koło Strzelnicy 8A, 30-219 Kraków, NIP: 777-286-18-23, 25 000 zł netto/30 750 zł brutto

Obie złożone oferty były kompletne, prawidłowo złożone oraz spełniania warunki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym. 

Serdecznie dziękujemy.

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska