Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert - Zabezpieczenie logistyczne testów podwodnych Mobilnego Modułu Medycznego (MMM)

Zaproszenie do składania ofert - Zabezpieczenie logistyczne testów podwodnych Mobilnego Modułu Medycznego (MMM)

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zabezpieczeniu logistycznym testów podwodnych Mobilnego Modułu Medycznego (MMM). Usługa obejmuje obsługę logistyczną dwóch nurkowań niezbędnych do oceny możliwości MMM w warunkach neutralnej pływalności.

Zakres usługi:

1. Czas badań na basenie obejmuje dwukrotny pobyt w godzinach 9.00 – 18.00 w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Uzgodnienie terminu nastąpić nie później niż 3 dni przed terminem realizacji usługi.

2. Transport niezbędnego sprzętu zabezpieczenia logistycznego na miejsce prób basenowych.

3. Wynajem powierzchni basenowej wielkości przynajmniej powierzchni połowy dwóch torów na basenie (25 m) o głębokości sięgającej przynajmniej 3 m nie dalej niż 400 km od Krakowa na terytorium Polski.

4. Zabezpieczenie miejsca badania w sprzęt ratowniczy do udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

5. Zapewnienie profesjonalnego oświetlenia podwodnego na potrzeby badania i  realizacji dokumentacji filmowej i fotograficznej prowadzonych eksperymentów (w tym co najmniej powierzchniowy, akumlatorowy, zestaw doświetleniowy o mocy co najmniej 40 000 lm).

6. Zabezpieczenie uczestników badań   w sprzęt do nurkowania.

a. Dwie maski pełnotwarzowe i przewody powietrzne o długości minimum 10 metrów (10 m),

b. Cztery pełne butle 18 litrowe + plus niezbędny zapas powietrza potrzebny do realizacji badań (dodatkowe butle),

c. Butla 5 litrowa, noszak i klasyczny aparat oddechowy,  .

d. Zestawy nurkowe dla personelu naukowego i technicznego (pianki, skafandry mokre, buty, pasy balastowe, balast),

e. Zestaw nurkowy – dla obsługi filmowej i fotograficznej (dwie butle, aparat powietrzny, jacket, ABC),

7. Zmontowanie przed rozpoczęciem każdego dnia prób i rozmontowanie sprzętu nurkowego niezbędnego do prowadzenia badań podwodnych  po zakończeniu każdego dnia prób oraz sprawdzenie za każdym razem sprawności sprzęt.


Termin składania ofert: 15.09.2022 r

Szczegóły zapytania oraz pełna dokumentacja w plikach do pobrania poniżej.

 

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Pliki do pobrania
pdf
Zapytanie ofertowe
docx
Formularz oferty
docx
Zał. 2 do zapytania ofertowego - Klauzura
docx
Wzór umowy