Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o wyborze Wykonawcy na wykonanie usługi: opracowanie wizualizacji graficznej i dokumentacji technicznej oraz wykonania prototypu Mobilnego Modułu Medycznego (MMM) wg opracowanej przez pomysłodawcę koncepcji.

Informacja o wyborze Wykonawcy na wykonanie usługi: opracowanie wizualizacji graficznej i dokumentacji technicznej oraz wykonania prototypu Mobilnego Modułu Medycznego (MMM) wg opracowanej przez pomysłodawcę koncepcji.

Zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia usługi polegającej na Opracowaniu wizualizacji graficznej i dokumentacji technicznej oraz wykonanie prototypu Mobilnego Modułu Medycznego (MMM) (link do zapytania), informujemy, że w postępowaniu wzięło udział czterech oferentów:

2sympleks sp. z o.o., Łukasz Tabakowski GRID, Ergo Design Sp. z o.o., Visubu project Karol Słowik.

Wybrano firmę  Visubu project Karol Słowik oferującą za realizację całości zamówienia cenęnetto/brutto: 41 463,41 zł / 51 000 zł.

Ofertę uznano za najkorzystniejszą, z uwagi na: najniższą cenę (kryterium koszt „K”) oraz jakość wcześniej wykonanego przez Wykonawcę projektu sprzętu ratowniczego wykorzystanego w trudnych warunkach środowiskowych (kryterium jakości „J”).

Oferta została  poprawnie złożona i przyjęta.

 

Łączna ocena (K+J)

2sympleks sp. z o.o.

18,77

 

Łukasz Tabakowski GRID

22,06

Ergo Design Sp. z o.o.

29,39

Visubu project Karol Słowik

39

 

Informacja ta została również umieszczona w bazie konkurencyjności: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119776?sekcja=oferty

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska