Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert - Mobilny Moduł Medyczny (MMM)

Zaproszenie do składania ofert - Mobilny Moduł Medyczny (MMM)

Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania wizualizacji graficznej i dokumentacji technicznej oraz wykonania prototypu Mobilnego Modułu Medycznego (MMM) wg opracowanej przez pomysłodawcę koncepcji.

CTT CITTRU zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000 PLN netto, którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Przedmiotem umowy jest opracowanie wizualizacji graficznej i dokumentacji technicznej oraz wykonanie prototypu Mobilnego Modułu Medycznego (MMM) będącego przedmiotem polskiego zgłoszenia patentowego o nr P.438006 z dnia 28 maja 2021 r. oraz zgłoszenia międzynarodowego PCT o nr PCT/EP2022/064505 z dnia 28 maja 2021 r., według koncepcji opracowanej przez pomysłodawcę, twórcę wynalazku objętego zgłoszeniem patentowym, o którym mowa. MMM przeznaczony jest do ewakuacji i transportu pacjentów wewnątrz stacji kosmicznej i prowadzenia resuscytacji krążeniowo oddechowej w warunkach mikrograwitacji.

 

Termin składania ofert: 5 sierpnia 2022 r.
Nowy termin składania ofert: 10 sierpnia 2022, do godziny 12:00

 

Szczegóły zapytania oraz pełna dokumentacja w plikach do pobrania poniżej.


Oferta została także zamieszczona w bazie konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/119776

AKTUALIZACJA 02.08.2022:

Przedłużono termin składania ofert.

Dodano NOWY wzór umowy.

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
Pliki do pobrania
pdf
Zapytanie ofertowe
docx
Zał. 1 do Zapytania ofertowego - Formularz oferty z załącznikami
docx
Zał. 2 do Zapytania ofertowego - Klauzula informacyjna
docx
POPRAWIONY Zał. 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy
docx
stary Zał. 3 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy
docx
Zał. 1 do Umowy - protokół odbioru projekt graficzny
docx
Zał. 2 do Umowy - protokół odbioru prototyp MMM