Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do procedury rozeznania rynku - Opracowanie preprocessingu otrzymanych w wyniku pomiarów danych z sensorów fizjologicznych (HR, EDA, ECG) i ich synchronizacja z pomiarem otrzymanym

Zaproszenie do procedury rozeznania rynku - Opracowanie preprocessingu otrzymanych w wyniku pomiarów danych z  sensorów fizjologicznych (HR, EDA, ECG) i ich synchronizacja z pomiarem otrzymanym CTT CITTRU zaprasza do składania ofert w procedurze rozeznania rynku dotyczącej zamówienia usługi: Opracowanie preprocessingu otrzymanych w wyniku pomiarów danych z  sensorów fizjologicznych (HR, EDA, ECG) i ich synchronizacja z pomiarem otrzymanym za pomocą eye-trakera pupil-labs, w szczególności synchronizacja z ciągłym pomiarem wielkości źrenicy finansowanej z projektu pod nazwą „Inkubator Innowacyjności 4.0.” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4), na podstawie umowy nr MNiSW/2020/329/DIR z dnia 28 września 2020 roku.

Szczegółowa specyfikacja zamówienia:

Opracowanie preprocessingu otrzymanych w wyniku pomiarów danych z sensorów fizjologicznych (HR, EDA, ECG) i ich synchronizacja z pomiarem otrzymanym za pomocą eye-trakera pupil-labs, w szczególności synchronizacja z ciągłym pomiarem wielkości źrenicy. Dane należy odczytać z formy cyfrowej (TDMS) a następnie dokonać operacji na danych które będą w przypadku danego parametru fizjologicznego niezbędne, jak: filtrowanie, resampling, korekta artefaktów pomiarowych. Dane muszą zostać zsynchronizowane z równoległym pomiarem wielkości źrenicy otrzymanym z innego urządzenia pomiarowego (eye trakera firmy pupil labs). Szczegóły preprocessingu i wstępnej analizy danych należy uzgodnić z kierującym projektem oraz informatykiem odpowiedzialnym za wytrenowanie automatycznych metod klasyfikacyjnych stanów emocjonalnych w odpowiedzi na dyskretne bodźce na podstawie zestawu miar fizjologicznych.

Termin składania ofert: 17.02.2023 r.

Szczegóły zapytania oraz pełna dokumentacja w plikach do pobrania poniżej.

 

AKTUALIZACJA 20.02.2023: Rozeznania rynku nie rozstrzygnięto, nie wpłynęły żadne oferty.

 

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Pliki do pobrania
pdf
Procedura rozeznania rynku
docx
zał. 1 - Formularz oferty
docx
zał. 2 - Oświadczenie Wykonawcy dot. braku powiązań kapitałowych
docx
zał. 3 - Oświadczenie Wykonawcy ustawa sankcyjna
docx
zał. 4. - Klauzura informacyjna