Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o wyborze Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu wstępnych testów układu pe3Dish na liniach komórkowych: PANC -1, MDA-MB-231 lub innego nowotworu piersi

Informacja o wyborze Wykonawcy na wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu wstępnych testów układu pe3Dish na liniach komórkowych: PANC -1, MDA-MB-231 lub innego nowotworu piersi

Zgodnie z zapytaniem ofertowym dotyczącym zamówienia usługi polegającej na przeprowadzeniu wstępnych testów układu pe3Dish na liniach komórkowych: PANC -1, MDA-MB-231 lub innego nowotworu piersi (link), informujemy, że wyłoniono:

 

Real Research Sp. z o.o.

ul. Prof. Michała Bobrzyńskiego 14, 30 - 348 Kraków

NIP: 6762521485

 

oferującego za realizację całości zamówienia cenę netto/brutto:

48 000,00 zł netto / 59 040,00 zł brutto

 

W odpowiedzi na zapytanie wpłynęła jedna oferta, złożona przez firmę:

Real Research Sp. z o.o.

Oferta była kompletna i prawidłowo złożona oraz spełniała warunki zamieszczone w zapytaniu ofertowym.

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska