Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert - Przeprowadzenia wstępnych testów układu pe3Dish na liniach komórkowych: PANC -1, MDA-MB-231 lub innego nowotworu piersi.

Zaproszenie do składania ofert - Przeprowadzenia wstępnych testów układu pe3Dish na liniach komórkowych: PANC -1, MDA-MB-231 lub innego nowotworu piersi.

CTT CITTRU zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000 PLN netto, którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu wstępnych testów układu pe3Dish na liniach komórkowych: PANC -1, MDA-MB-231 lub innego nowotworu piersi w tym:

a. Przeprowadzenia wstępnych testów układu pe3Dish na jednym rodzaju linii komórkowych: PANC -1. Hodowle komórkowe należy przeprowadzić na podłożu hydrożelowym, wytypowanym w etapie 1 badań (LifeGel). Podłoża należy przygotować, w trzech warunkach: bez dodatków, z dodatkiem kolagenu, z dodatkiem fibryny. Łącznie, rozważane są 3 konfiguracje (linia komórkowa oraz warunek).

b. Określenia konfiguracji (linia komórkowa, wraz z warunkiem) dla której hodowle rosną w sposób najlepszy w urządzeniu pe3Dish. Wytypowana konfiguracja zostanie wykorzystana w dalszych krokach badań dla dwóch rodzajów linii komórkowych: PANC-1 i MDA-MB-231/innego nowotworu piersi.

c. Wykonania wstępnych hodowli przepływowych z lekiem odpowiednim do danego typu nowotworu.

d. Opierając się na wynikach publikacji Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG) “Increasing the dose intensity of chemotherapy by more frequent administration or sequential scheduling: a patient-level meta-analysis of 37 298 women with early breast cancer in 26 randomised trials” Lancet. 2019 Apr 6; 393 (10179): 1440-1452, zaproponowania i zaprogramowania (w ramach pompy perystaltycznej) takich dwóch alternatywnych schematów podawania chemioterapii, aby zweryfikować, dyskutowaną w publikacji, przewagę metody modulacji w czasie intensywności dawki nad standardowym sposobem podawania chemioterapii.

e. Wyhodowania trójwymiarowych struktur komórkowych do eksperymentu, w oparciu o układ pe3Dish i wytypowania dwóch konfiguracji (linia komórkowa oraz warunek).

f. Poddania wyhodowanych struktur wcześniej zaprogramowanym schematom leczenia/podawania chemioterapii.

g. Pomiaru liczby komórek (bezpośredni lub wizualny). Powtórzenie eksperymentu po trzy razy dla jednej linii komórkowej (wraz z warunkiem) i każdego schematu podawania chemioterapii.

h. Opracowania raportu zawierającego wyniki badań wymienionych powyżej w punktach1 a – 1g i porównanie ich z wynikami publikacji wymienionej w punkcie 1d.

 

Termin składania ofert: 04.10.2022 r

Szczegóły zapytania oraz pełna dokumentacja w plikach do pobrania poniżej.

 

Oferta została także zamieszczona w bazie konkurencyjności tutaj.

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
Pliki do pobrania
pdf
Zapytanie ofertowe
docx
zał. 1. Formularz oferty
docx
zał. 2. Klauzula informacyjna
docx
zał. 3. Wzór umowy