Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Big Pharma Day 3

Big Pharma Day 3

How to improve drug discovery research – pod tym hasłem odbędzie się tegoroczna, trzecia edycja wydarzenia Big Pharma Day. Wydarzenie organizowane przez Centrum Transferu Technologii CITTRU dla naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego odbędzie się w dniach 22-23 września 2022.

 

Kiedy: 22-23.09.2022, 9:00-15:00

Gdzie: Centrum Dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji UJ, ul. Krupnicza 33A, Kraków

Agenda wydarzenia tutaj.

 

Obowiązkowa rejestracja do 19.09.2022: TUTAJ

 

Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do naukowców Uniwersytety Jagiellońskiego.

Podczas dwudniowego spotkania zostaną poruszone przede wszystkim zagadnienia związane z planowaniem projektów lekowych, rozwojem substancji leczniczych, potrzebami przemysłu farmaceutycznego oraz pozyskiwaniem dofinansowania na badania od partnerów biznesowych czy agencji publicznych.

W wydarzeniu wezmą udział eksperci – byli i obecni pracownicy największych polskich i zagranicznych firm farmaceutycznych, posiadający doświadczenie w rozwoju i komercjalizacji nowych cząsteczek terapeutycznych jak również menagerowie inwestujący i nadzorujący firmy z branży biomedycznej.

Prezentacje i spotkania będą prowadzone w języku angielskim.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zastrzegamy sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie od CTT CITTRU maila z pisemnym potwierdzeniem obecności, uprawniającym do wstępu na wydarzenie.

Dodatkowych informacji udzielają brokerzy CITTRU:
Maciej Łojewski, maciej.lojewski@uj.edu.pl, tel.: 691 414 007
Beata Strach, beata.strach@uj.edu.pl, tel.: 571 232 873

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

English version

How to improve drug discovery research – this is the subject of this year's, third edition of the Big Pharma Day. The event is organized by the Technology Transfer Centre CITTRU for the scientist of the Jagiellonian University and will be held on September 22-23, 2022.

When: 22-23.09.2022, 9:00 am - 3:00 pm

Where: Didactic Centre of the Faculty of Law and Administration JU, ul. Krupnicza 33A, Kraków

Agenda for the event here.

 

Obligatory registration until 19.09.2022: HERE

 

The event is primarily aimed at Jagiellonian University scientists.

During the two-day meeting will be discussed issues related to the planning of drug projects, the development of medicinal substances, the needs of the pharmaceutical industry and obtaining from business partners or public agencies funding for research.

The event will be attended by experts - former and current employees of the largest Polish and foreign pharmaceutical companies, with experience in the development and commercialization of new therapeutic molecules as well as managers investing and supervising companies in the medical industry.

Presentations and meetings will be held in English.

Participation in the event is free of charge. Due to the limited number of places, we reserve the right to verify applications. The condition for participation is to receive an e-mail from CTT CITTRU with written confirmation of attendance, entitling you to enter the event.

Additional information can be obtained from:
Maciej Łojewski, maciej.lojewski@uj.edu.pl, phone: +48 691 414 007
Beata Strach, beata.strach@uj.edu.pl, phone: +48 571 232 873

Plakat wydarzenia Big Pharma Day 2022 - How to improve drug discovery research - na plakacie mężczyzna siedzi przy biurku i pracuje na komputerze, wokół niego unoszą się leki i kod dna