Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert -Wykonaniu układu elektroniki zasilania oraz odczytu zespołu 48 fotopowielaczy krzemowych Hamamatsu S14160-6050HS oraz dwóch macierzy fotopowielaczy Hamamatsu S14161-6050HS-04 dla detektora scyntylacyjnego z kryształem LaBr3:C:eSr.

Zaproszenie do składania ofert -Wykonaniu układu elektroniki zasilania oraz odczytu zespołu 48 fotopowielaczy krzemowych Hamamatsu S14160-6050HS oraz dwóch macierzy fotopowielaczy Hamamatsu S14161-6050HS-04 dla detektora scyntylacyjnego z kryształem LaBr3:C:eSr.

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonaniu układu elektroniki zasilania oraz odczytu zespołu 48 fotopowielaczy krzemowych Hamamatsu S14160-6050HS oraz dwóch macierzy fotopowielaczy Hamamatsu S14161-6050HS-04 dla detektora scyntylacyjnego z kryształem LaBr3:C:eSr.

CTT CITTRU zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130.000 PLN netto, którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu układu elektroniki zasilania oraz odczytu zespołu 48 fotopowielaczy krzemowych Hamamatsu S14160-6050HS oraz dwóch macierzy fotopowielaczy Hamamatsu S14161-6050HS-04 dla detektora scyntylacyjnego z kryształem LaBr3:C:eSr o geometrii przedstawionej na rysunkach:

Rysunki geometrii

oraz spełniającego następujące wymagania:

a.            obsługa przynajmniej 64 kanałów

b.            zasilanie w zakresie 20-85 V z możliwością programowalnej kompensacji temperatury oraz z możliwością ustalenia wartości napięcia zasilającego oraz progów indywidualnie dla każdego kanału

c.            tryby pracy: spektroskopowy, pomiar czasu rejestracji sygnału

d.            moc: nie więcej niż 10 W

e.            polarność sygnałów: dodatnia

f.             zakres dynamiczny: 0-400 Pc

g.            czas kształtowania sygnału: przynajmniej 15 ns

h.            możliwość wyzwalania rejestracji danych dla dowolnych sygnałów w koincydencji lub anty-koincydencji ze sobą lub zewnętrznym sygnałem

i.             komunikacja za pomocą USB, Ethernet lub link optyczny

j.             czas martwy: nie większy niż 10 µs         

k.            rozdzielczość czasowa: nie gorsza niż 100 ps, rozdzielczość energetyczna: nie gorsza niż 2%,

przy czym system akwizycji danych oraz licznik scyntylacyjny z fotopowielaczami zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

Termin składania ofert: 8.09.2022 r

Szczegóły zapytania oraz pełna dokumentacja w plikach do pobrania poniżej.

Oferta została także zamieszczona w bazie konkurencyjności.

Logotypy projektowe Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska
Pliki do pobrania
pdf
Zapytanie ofertowe
docx
zał. 1 do zapytania - Formularz Oferty
docx
zał. 2 do zapytania - Klauzura Informacyjna
docx
zał. 3 do zapytania - Wzór Umowy
pdf
zał. 1 do umowy - Geometria Układu
docx
zał. 3 do umowy - Protokół Odbioru