Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nagrody Ministra Nauki 2024

Nagrody Ministra Nauki 2024

Profesor Monika Brzychczy-Włoch z UJ CM laureatką indywidualnej Nagrody Ministra Nauki 2024 za znaczące osiągnięcie w zakresie działalności wdrożeniowej.

Elegancko ubrana kobieta, prof. Monika Brzychczy-Włoch, w jednej ręce trzyma statuetkę, a drugą ręką przybija "piątkę" z figurą Marii Skłodowskiej CurieProf. dr hab. n. med. Monika Brzychczy-Włoch, będąca kierownikiem Zakładu Molekularnej Mikrobiologii Medycznej (ZMMM) Katedry Mikrobiologii Wydziału Lekarskiego UJ CM, została wyróżniona przez Ministra Nauki za swoje osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej podczas uroczystej Gali Nauki Polskiej, która odbyła się w dniu 18.02.2024 r. w Warszawie w auli Politechniki Warszawskiej. Nagroda ta jest uhonorowaniem wieloletniego wysiłku podjętego w związku z procesem komercjalizacji wynalazków opracowanych w ramach badań nad paciorkowcami z grupy B (ang. Group B streptococci, GBS), zakończonego wdrożeniem w postaci udzielenia podmiotowi zewnętrznemu – firmie CHDE Polska S.A. przez Uniwersytet Jagielloński licencji wyłącznej na 2 opatentowane wynalazki (czerwiec 2022 r.). Przedmiotem wynalazków jest nowy produkt do diagnostyki GBS u kobiet w ciąży. Test ten daje możliwość detekcji swoistych przeciwciał przeciwko GBS, co umożliwia szybkie rozpoznanie stanu klinicznego pacjentki i wdrożenie celowanej terapii lub okołoporodowej profilaktyki antybiotykowej.

Pomimo tego, że grono twórców 2 opatentowanych wynalazków („Test diagnostyczny zakażeń Streptococcus agalactiae” oraz „Test diagnostyczny do wykrywania zakażeń i/lub nosicielstwa Streptococcus agalactaie wykorzystujący wyselekcjonowane markery polipeptydowe” (objętych patentami: PL 231394; EP 3014276; US10,048,263; PL 239045 i zgłoszeniami patentowymi: PCT/PL2019/050002; US 16/960,844 i EP 19739066.9)), będących podstawą wniosku o nagrodę jest wieloosobowe, to jednak, od samego początku wszelkich działań podejmowanych przy udziale CTT CITTRU w celu ich skomercjalizowania, jedyną osobą z tego grona, która podjęła wysiłek związany z procesem komercjalizacji była Pani prof. dr hab. n. med. Monika Brzychczy-Włoch. Począwszy od 2014 r. tj. od daty zgłoszenia w urzędzie patentowym pierwszego wynalazku, Pani Profesor była jedyną osobą osobiście bardzo aktywnie zaangażowaną w promocję ww. wynalazków wśród podmiotów biznesowych z branży diagnostyki, m.in. podczas targów i konferencji biznesowych, w celu znalezienia podmiotu gotowego zainwestować we wdrożenie rezultatów działalności naukowej.

Elegancko ubrana kobieta, prof. Monika Brzychczy-Włoch, pozuję z nagrodą na tle z napisami "Gala Nauki Polskiej"Dążenia Pani Profesor do skomercjalizowania wynalazków i zaangażowanie w ich sukcesywny rozwój doprowadziły nie tylko do pozyskania dofinansowania na kolejne etapy prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu TANGO2 (nr TANGO2/340018/NCBR/2017 pt. „Innowacyjny test diagnostyczny do wykrywania zakażeń S. agalactiae i nosicielstwa wśród ciężarnych”), ale przede wszystkim do pozyskania inwestora branżowego. Podjęte przez Panią Profesor, w toku realizacji fazy K ww. projektu, działania promocyjne oraz merytoryczne, w tym zaawansowane rozmowy z firmami, na które Pani Profesor zawsze była otwarta i bardzo chętna oraz do których była zawsze bardzo rzetelnie przygotowana, doprowadziły do nawiązania współpracy z firmą CHDE Polska S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Firma ta zdecydowała się na dołączanie do ww. projektu jako partner biznesowy, aktywnie uczestnicząc i częściowo finansując w formie wkładu własnego badania fazy B+R. Rezultaty badawcze uzyskane wspólnie z firmą w projekcie TANGO2 kierowanym przez Panią Profesor okazały się na tyle atrakcyjne i obiecujące, że na mocy zawartej z firmą umowy (wraz z aneksami) dnia 30 czerwca 2022 r., Uniwersytet Jagielloński udzielił firmie CHDE Polska S.A. licencji wyłącznej na ww. wynalazki. Od tego dnia firma stała się prawowitym licencjobiorcą i użytkownikiem ww. wynalazków.

Zaangażowanie Pani Profesor Moniki Brzychczy-Włoch w proces wdrożenia i komercjalizacji wyników badań zostały docenione już wcześniej, gdyż w dniu 15 czerwca 2023 roku, z okazji 20-lecia działalności CTT CITTRU, Pani Profesor została wyróżniona i otrzymała nagrodę za wybitne osiągnięcia w zakresie wynalazczości i komercjalizacji wyników badań naukowych.

Więcej informacji na temat Gali Nauki Polskiej 2024 tutaj.

 

Autor zdjęć: A. Włoch (Arkadiusz Włoch).