Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

20 lat działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU

20 lat działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU

W czwartek 15 czerwca w auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły się uroczyste obchody 20-lecia działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU. Wydarzenie zgromadziło licznych gości, w tym przedstawicieli władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, firm i instytucji współpracujących z uczelnią, naukowców pracujących w UJ oraz duże grono byłych pracowników CITTRU.

Prof. dr hab. Piotr Kuśtrowski, Prorektor UJ ds. badań naukowych, który wygłosił przemówienie inauguracyjne, podkreślając rolę CTT CITTRU w budowie nowoczesnego uniwersytetu i zwracając uwagę na profesjonalizm wsparcia jakie naukowcy otrzymują od pracowników Centrum. Dr inż. Gabriela Konopka-Cupiał, kierująca Centrum nieprzerwanie od 2013 roku, w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie zaufania i dobrej współpracy między naukowcami i pracownikami CITTRU, jako niezbędnych czynników sukcesu transferu wiedzy oraz rolę zgranego zespołu współpracowników. Gościem wydarzenia był również – owacyjnie powitany – dr Andrzej Ryś, założyciel i pierwszy Kierownik CITTRU, a obecnie dyrektor w Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Komisji Europejskiej. Przemawiając, przytoczył między innymi historię o narodzinach pomysłu na utworzenie tej jednostki, sięgających przypadkowego spotkania na krakowskich Plantach z ówczesnym Rektorem prof. Franciszkiem Ziejką.Plakat z napisami "To już 20 lat", wiedza, biznes, innowacje. Na plakacie jest widoczny krojony tort, na kawałku tortu widnieje chorągiewka z logiem CITTRU

Wydarzenie było również okazją do wyróżnienia za wybitne osiągniecia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz świadczenia komercyjnych usług badawczych w ciągu minionego 5-lecia najaktywniejszych naukowców UJ.

Nagrody otrzymali:

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii wraz z zespołem – za wybitne osiągniecia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych oraz świadczenia komercyjnych usług badawczych w latach 2018-2022. Pan Profesor jest niekwestionowanym liderem we wszystkich  naszych rankingach, zarówno tych związanych z patentowaniem i komercjalizacją, jak i świadczeniem badań zleconych.

Prof. dr hab. Alicja Józkowicz z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii wraz z zespołem – za wybitne osiągniecia w zakresie świadczenia komercyjnych usług badawczych w latach 2018-2022. Pani Profesor i jej zespół to liderzy w kontekście liczby realizowanych badań zleconych.

Dr hab. Paweł Grzmil, prof. UJ z Wydziału Biologii wraz z zespołem – za wybitne osiągniecia w zakresie świadczenia komercyjnych usług badawczych w latach 2018-2022.

Prof. dr hab. Mirosław Żelazny z Wydziału Geografii i Geologii wraz z zespołem – za wybitne osiągniecia w zakresie świadczenia komercyjnych usług badawczych w latach 2018-2022.

Dr Jacek Kijowski z Małopolskiego Centrum Biotechnologii wraz z zespołem – za wybitne osiągniecia w zakresie świadczenia komercyjnych usług badawczych w latach 2018-2022.

Prof. dr hab. Krzysztof Szczubiałka z Wydziału Chemii wraz z zespołem – za wybitne osiągniecia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych w latach 2018-2022. Pan Profesor wraz z emerytowaną prof. Marią Nowakowską, to liderzy zgłoszeń patentowych i patentów. Ich dorobek patentowy, wspólny z prof. Pyrciem jest także przedmiotem umów komercjalizacyjnych, które generują już przychody ze sprzedaży produktów i usług.

Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny z Wydziału Chemii wraz z zespołem – za wybitne osiągniecia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych w latach 2018-2022. Pan Profesor wraz zespołem naukowym, to nie tylko osoba która może pochwalić się sporym dorobkiem patentowym, ale także naukowiec, który dzięki własnemu zaangażowaniu w procesy komercjalizacyjne przynosi przychody z tego tytułu oraz kieruje zespołami świadczącymi badania zlecone.

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki z JCET wraz z zespołem – za wybitne osiągniecia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych w latach 2018-2022. Dorobek naukowy zespołu kierowanego przez pana Profesora jest zarówno przedmiotem licznych zgłoszeń patentowych i patentów, ale także przedmiotem umów komercjalizacyjnych które przynoszą przychody ze sprzedaży produktów – urządzeń diagnostycznych.

Prof. dr hab. Monika Brzychczy Włoch z Wydziału Lekarskiego UJ CM – za wybitne osiągniecia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych w latach 2018-2022. Pani Profesor wraz zespołem należy do liderów dorobku patentowego. Jej rezultaty prac badawczych są także przedmiotem największej w 2022 roku umowy komercjalizacyjnej.

Prof. dr hab. Krzysztof Kamiński z Wydziału Farmaceutycznego UJ CM – za wybitne osiągniecia w zakresie wynalazczości, komercjalizacji wyników badań naukowych w latach 2018-2022. Zespół pana Profesora to podobnie jak w przypadku pani prof. Brzychczy-Włoch może pochwalić się nie tylko licznymi zgłoszeniami patentowym, ale także wieloma licencjami i strategiczną współpracą z partnerem biznesowym, obejmującą również aktywny udział Profesora w dalszym rozwoju potencjalnych leków.

Laureaci, oprócz pamiątkowej statuetki, otrzymają dofinansowanie wybranego szkolenia, udziału w targach, konferencji lub wydania publikacji naukowej. Nagrody te zostały ufundowane ze środków Programu ID.UJ przeznaczonych na działania związane z przedsiębiorczością akademicką oraz dzięki wsparciu sponsorów uroczystości, którymi były  firmy: net-o-logy sp. z o.o., OPTEAM SA oraz iQure Pharma.

Wyróżnione zostały również najaktywniejsze Wydziały: Chemii – będący liderem liczby zgłaszanych w UJ wynalazków, Fizyki – zajmujący drugie miejsce w tej klasyfikacji, Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii – ze względu na nie tylko znaczący dorobek patentowy ale także realizowane na wydziale liczne badania zlecone, Biologii -  należący do liderów przyjmowanych badań zleconych oraz Małopolskie Centrum Biotechnologii – również znajdujące się w czołówce zarówno rankingu patentowego jak i badań zleconych.

W programie wydarzenia znalazł się również wykład dr Piotra Prokopowicza – psychologa i socjologa organizacji, badacza przywództwa, pod tytułem „Duma i znaczenie: o pracy, która motywuje i inspiruje do działania”. Temat poruszony przez mówcę doskonale wpisał się w atmosferę spotkania i będące motywem powracających w każdym wystąpieniu znaczenie poczucia sensu pracy, zgranego zespołu oraz spożytkowania różnorodności talentów pracowników.

Zwieńczeniem obchodów był poczęstunek i toast za kolejne owocne lata wspierania działalności naukowców UJ przez Centrum Transferu Technologii CITTRU.

Zobacz galerię zdjęć