Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Badania nad nową metodą leczenia zaburzeń układu krwiotwórczego

Badania nad nową metodą leczenia zaburzeń układu krwiotwórczego

We krwi pacjentów z niektórymi z chorobami układu krwiotwórczego oraz w trakcie terapii przeciwnowotworowej może występować obniżona liczba granulocytów, białych krwinek pełniących ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Powstająca na UJ metoda pozwala przyspieszyć ich produkcję, skutkując zwiększeniem ich ilości we krwi.

W zdrowym organizmie prawidłowo funkcjonujący szpik kostny odpowiedzialny jest za produkcję i różnicowanie komórek krwi z krwiotwórczych komórek macierzystych. Następnie dojrzałe i funkcjonalne komórki są uwalniane do krwioobiegu.

Niestety w niektórych przypadkach procesy te zostają zaburzone. U pacjentów w trakcie terapii antynowotworowej lub z niektórymi chorobami układu krwiotwórczego obserwowana jest obniżona liczba granulocytów obojętnych (neutrofili) – neutropenia. W takim przypadku organizm jest pozbawiony naturalnych mechanizmów obronnych i narażony na bardzo niebezpieczne infekcje.
Standardowo w terapii neutropenii najczęściej pacjentowi podawane jest rekombinowane białko G-CSF (ang. Granulocyte colony-stimulating factor), które powoduje nasiloną produkcję komórek progenitorowych i granulocytów w szpiku kostnym oraz ich uwalnianie do krwioobiegu. Terapia ta ma na celu przywrócenie prawidłowej liczby komórek we krwi.

Grafika przedstawiająca procesPoza leczeniem neutropenii, G-CSF jest także używany do pozyskiwania krwiotwórczych komórek macierzystych do przeszczepienia. Obecnie izolacja takich komórek z krwi obwodowej dawcy jest bardzo często stosowana, zamiast pobierania ich bezpośrednio ze szpiku.

Rozwijane na Uniwersytecie Jagiellońskim rozwiązanie proponuje zastosowanie porfiryn kobaltu, szczególnie protoporfiryny IX kobaltu (CoPP), zamiast samego białka G-CSF. Podanie powyższego związku podnosi poziom endogennego G-CSF oraz innych czynników mobilizujących we krwi, wskutek czego komórki są uwalniane do krwioobiegu.

 

Dlaczego pracujemy nad nową substancją?

U niektórych pacjentów zastosowanie rekombinowanego białka G-CSF nie daje oczekiwanego efektu. Zaproponowane nowe rozwiązanie dzięki jednoczesnej indukcji kilku czynników mobilizujących skutecznej mobilizuje komórki.

Więcej o rozwiązaniu można przeczytać na naszej stronie tutaj.

 

Oferowany wynalazek jest chroniony patentami (USPTO: US10010557 oraz US10328085, EPO: EP 3139917, UPRP: P.233504). Dalsze prace nad jego rozwojem prowadzą naukowcy Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach projektu pt. Opracowanie nowej strategii mobilizacji komórek ze szpiku kostnego do krwi w celu terapii chorób układu krwiotwórczego realizowanego w ramach programu Lider finansowanego przez  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt ma na celu podniesienie gotowości technologicznej wynalazku m.in. zoptymalizowanie dawki i długość terapii za pomocą CoPP, jak również porównanie efektywności zabijania patogenów przez granulocyty mobilizowane za pomocą CoPP oraz standardowo używanego leku, rekombinowanego G-CSF.  Ukończenie tego projektu zapewni krytyczną przedkliniczną walidację CoPP jako potencjalnego środka do mobilizacji komórek ze szpiku kostnego w leczeniu zaburzeń hematologicznych, takich jak neutropenia lub białaczka.

Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszej pracy nad innowacją.

Logotyp z napisem NCBR Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

 


 

 

Flaga i Godło Polski

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość projektu to 1 500 000,00 zł. Dofinansowano ze środków budżetu państwa (wartość finansowania 1 500 000 PLN).