Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Naukowiec UJ CM laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca!

Naukowiec UJ CM laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca!

Doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum mgr Marcin Jakubiec został laureatem XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca, organizowanego przez Politechnikę Świętokrzyską pod patronatem Ministerstwa Nauki. W nagrodę weźmie udział w Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie – Geneva Inventions 2024 oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2024, podczas których będzie promował nagrodzone w konkursie rozwiązanie.

Konkurs Student-Wynalazca jest projektem, którego głównym celem jest rozwijanie kultury innowacyjności w środowisku akademickim. Inicjatywa ta przyczynia się do upowszechniania wiedzy na temat ochrony własności intelektualnej oraz zachęca młodych badaczy do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, poszukiwania i tworzenia innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej lub działalności swoich pracodawców. Jak czytamy na stronie Organizatorów: Konkurs adresowany jest do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami lub współtwórcami wynalazku czy wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizowany przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 r. konkurs z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji nadesłano 123 rozwiązania z 21 uczelni w całej Polsce, natomiast w dotychczasowych czternastu edycjach zgłoszono łącznie 1423 rozwiązania.

Nagrodzone w konkursie rozwiązanie pt.: Modyfikowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób o podłożu neurologicznym oraz wybranych zaburzeń psychiatrycznych zostało opracowane na Wydziale Farmaceutycznym  UJ przez zespół naukowców pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Kamińskiego w składzie: dr Michał Abram, Marcin Jakubiec (Katedra Chemii Farmaceutycznej), dr hab. Anna Rapacz, dr Szczepan Mogilski (Katedra Farmakodynamiki), dr hab. Gniewomir Latacz (Katedra Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych) we współpracy z dr Martą Struga z Katedry i Zakładu Biochemii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Wynalazek dotyczy związków chemicznych, które wykazują szeroką aktywność protekcyjną w zwierzęcych modelach drgawek padaczkowych, modelach bólu, modelu depresji i lęku. Rozwiązanie zostało zgłoszone w 2019 r. do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, który w 2022 r. udzielił mu patentu (Pat.240297). Obecnie trwa procedura uzyskania ochrony międzynarodowej, a prace nad związkiem wiodącym kontynuowane są we współpracy z jednostkami zagranicznymi. Cząsteczka aktualnie znajduje się z zaawansowanych badaniach przedklinicznych, co niewątpliwie świadczy o wysokim poziomie, zaawansowaniu oraz multidyscyplinarnym charakterze prowadzonych na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM badań.

W XIV edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, które oprócz Uniwersytetu Jagiellońskiego trafiły do: Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Politechniki Warszawskiej. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom Konkursu i życzymy powodzenia na wystawie w Genewie!

autor: Beata Strach

zdj. 1. Od lewej: dr Michał Abram, prof. dr hab. Krzysztof Kamiński, mgr Marcin Jakubiec

zdj. 2. Mgr Marcin Jakubiec

Zobacz galerię zdjęć