Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Informacja o wyborze wykonawcy: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.”Financial incentives as a tool for improving the V4 innovation ecosystem and enhancing IP protection"

Informacja o wyborze wykonawcy: przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.”Financial incentives as a tool for improving the V4 innovation ecosystem and enhancing IP protection"

W wyniku dokonanego przez Zamawiającego rozpoznania cenowego, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na:
„przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.”Financial incentives as a tool for improving the V4 innovation ecosystem and enhancing IP protection” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, finansowanego ze środków International Visegrad Fund (Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego ), wyłoniono Wykonawcę:


Profin Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o.,


oferującego za realizację całości zamówienia cenę 7 000 PLN netto / 8 610 PLN brutto


Wykonawca był jedynym podmiotem, który odpowiedział na zapytanie ofertowe rozesłane drogą mailową oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Oferta była kompletna i prawidłowo złożona oraz spełniała warunki zamieszczone w zapytaniu z 24.11.2023 roku.