Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie audytu

Zaproszenie do składania ofert - przeprowadzenie audytu

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegające na przeprowadzeniu audytu zewnętrznego projektu pn.”Financial incentives as a tool for improving the V4 innovation ecosystem and enhancing IP protection” realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, finansowanego ze środków International Visegrad Fund (Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego).

Przedmiot zamówienia

Celem przeprowadzenia audytu jest sprawdzenie, czy projekt jest realizowany zgodnie z procedurami i wytycznymi International Visegrad Fund (Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego) oraz z zachowaniem prawa krajowego i wspólnotowego, czy wydatki ponoszone są zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków właściwymi dla projektu oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, czy dokumenty merytoryczne i finansowe są prawidłowo przygotowywane, ewidencjonowane i przechowywane oraz czy informacje zawarte w sprawozdaniach są wiarygodne, a następnie wydanie przez audytora opinii na temat:
1) wiarygodności danych, zarówno liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizacją projektu;
2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów zgodnie z wymaganiami zawartymi w umowie o dofinansowanie projektu oraz dokumentami programowymi;
3) poprawnego sposobu udokumentowania i ewidencyjnego wyodrębnienia rzeczywistych operacji gospodarczych.


W zakresie przedmiotu zamówienia Audytor sporządzi również dla Zamawiającego pisemny raport z przeprowadzenia audytu Projektu – Audytor przeniesie również na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do powyższego utworu na zasadach wskazanych w zawartej umowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest również we wzorze umowy.
 

Termin składania ofert: do 22 listopada 2023
 

Szczegóły zapytania oraz pełna dokumentacja w plikach do pobrania poniżej.

Logo Visegrad Fund: napis Visegrad Fund otoczony 4 kropkami z lewej strony

 
Pliki do pobrania
pdf
Treść zapytania
doc
Załączniki nr 1-4
doc
Załącznik nr 5
pdf
Załącznik nr 6
docx
Załącznik nr 7
docx
Załącznik nr 8