Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Firma Neurolixis partnerem UJCM

Uniwersytet Jagielloński podpisał umowę o współpracy z amerykańską firmą biotechnologiczną dotyczącej poszukiwania nowej generacji leków stosowanych w terapii min. depresji czy schizofrenii.

NeurolixisProf. dr hab. Maciej Małecki oraz dr. Adrian Newman-Tancredi podpisali dwustronną umowę o współpracy strategicznej między  Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum i firmą Neurolixis. Współpraca będzie dotyczyła poszukiwania nowej generacji leków stosowanych w terapii chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN), takich jak depresja czy schizofrenia. Prace badawcze będą prowadzone przez zespoły kilku jednostek Wydziału Farmaceutycznego we współpracy z naukowcami firmy Neurolixis.

Dr. Adrian Newman-Tancredi, Dyrektor Naukowy Neurolixis, powiedział: Jesteśmy bardzo zadowoleni z zainicjowania współpracy z zespołem naukowców z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Wierzymy, że poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia obu grup badawczych, będzie ona skutkowała wyłonieniem nowych kandydatów na leki adresujące niezaspokojone potrzeby medyczne w zakresie schorzeń OUN.

Prof. Anna Wesołowska, Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego UJCM, dodała: Wydział Farmaceutyczny UJCM posiada bogate doświadczenie w zakresie chemii leków oraz farmakologii OUN, a Neurolixis jest dynamicznie rozwijającą się firmą biotechnologiczną. Wierzymy, że ta kombinacja stanowi doskonałą podstawę dla udanego partnerstwa w zakresie poszukiwania nowych terapii psychoz i zaburzeń nastroju.

Integralną częścią podpisanej umowy o współpracy są warunki udzielenia firmie licencji na komercyjne wykorzystanie opracowanych leków. W negocjacjach obejmujących m.in. warunki podziału praw do wyników prac badawczych oraz podziału przychodów z ich komercjalizacji brało udział Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU).

Neurolixis jest firmą biotechnologiczną, zlokalizowaną w Kalifornii, opracowującą nowe terapie zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego. Skupia się na rozwoju małych cząsteczek chemicznych do leczenia zaburzeń neurologicznych, takich jak choroba Parkinsona lub zespół Retta oraz psychiatrycznych, takich jak depresja i schizofrenia. Dodatkowe informacje: http://www.neurolixis.com.