Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zamawiaj i współpracUJ!

Zamawiaj i współpracUJ!

Usługi badawcze na zlecenie są jedną z podstawowych form komercyjnej współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi czy jednostkami samorządu terytorialnego. Uniwersytet Jagielloński od wielu lat odpowiada na potrzeby podmiotów zewnętrznych, korzystając z wyspecjalizowanej kadry naukowej oraz unikatowej infrastruktury badawczej Uczelni.

Współczesna uczelnia wyższa to nie tylko miejsce kształcenia i wykonywania badań naukowych, ale również szeroko pojęta działalność komercyjna. Najstarszy uniwersytet w Polsce od lat świadczy różnego rodzaju usługi zlecone na rzecz otoczenia społecznego, kulturowego i gospodarczego. Są to przede wszystkim badania naukowe oraz usługi badawcze czy eksperckie, w szczególności analizy, opinie, raporty czy szkolenia wykonywane przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego na zlecenie podmiotów zewnętrznych, zarówno regionalnych, krajowych jak i zagranicznych. Tego typu działania przyczyniają się lepszego zrozumienia potrzeb płynących z przemysłu i społeczeństwa. Pozwalają również nawiązać relacje ze środowiskiem biznesowym, co może zaowocować wspólnymi projektami badawczo-rozwojowymi.

Niezwykłą siłą Uniwersytetu Jagiellońskiego jest szerokie spektrum dziedzin naukowych. Jego naukowcy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, humanistycznych i społecznych. Badania realizowane na Uniwersytecie prowadzone są na najwyższym poziomie, czego dowodem są nie tylko liczne publikacje w wysoko impaktowanych czasopismach naukowych, ale również zgłoszenia patentowe i przyznane patenty. W 2023 roku UJ był liderem w rankingu polskich instytucji zgłaszających najwięcej aplikacji do Europejskiego Urzędu Patentowego. Uniwersytet Jagielloński jest jedyną polską uczelnią, którą agencja Thomson Reuters od kilka lat zalicza do czołowych europejskich uczelni wyróżniających się innowacyjnością (ranking Top 100: Europe’s Most Innovative Universities). To tylko wybrane sukcesy, które dowodzą, że jest to jednostka godna zaufania, z którą warto współpracować.

Obecny Uniwersytet Jagielloński to 16 wyspecjalizowanych wydziałów (w tym 3 medyczne) i 7 znakomitych centrów badawczych na światowym poziomie. Efektem wielu prowadzonych na UJ badań są innowacyjne rozwiązania i technologie, które mogą przyczynić się do podniesienia poziomu konkurencyjności lub zwiększenia wydajności niejednej organizacji. Kadra naukowa Uniwersytetu to wysoko wykwalifikowani i doświadczeni specjaliści, którzy efektywnie potrafią przekładać naukę na potrzeby biznesu na wielu płaszczyznach: społecznych, organizacyjnych i technicznych. Laboratoria Uniwersytetu Jagiellońskiego są nowoczesne i niejednokrotnie wyposażone w unikalną aparaturę badawczą. Dzięki temu naukowcy, wykorzystując swoją nieprzeciętną wiedzę i umiejętności potrafią znaleźć rozwiązanie stawianych przed nimi problemów. Uniwersytet może również na określonych zasadach odpłatnie udostępnić podmiotowi zewnętrznemu infrastrukturę badawczą na potrzebę prowadzenia przez niego badań naukowych lub prac rozwojowych.

Na zakończenie trzeba również wspomnieć, że zarówno koszty poniesione w wyniku odpłatnego skorzystania z aparatury naukowo-badawczej UJ jaki i nabycia od Uniwersytetu usług na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej mogą podlegać odliczeniu od podstawy obliczania podatku na podstawie ulgi B+R.

Zainteresowani? Zapraszamy do kontaktu z CTT CITTRU! Nasi brokerzy dopasują rozwiązanie wykorzystujące potencjał Uniwersytetu, a specjalistki ds. badań zleconych pomogą dopełnić formalności.

autor: Beata Strach