Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór do programu mentoringowego Warsaw Health Innovation Hub!

Nabór do programu mentoringowego Warsaw Health Innovation Hub!

Trwa nabór do I edycji „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub” - Termin składania wniosków przedłużony!

Aktualizacja: Termin przyjmowania wniosków aplikacyjnych o udział w Programie został przedłużony do dnia 24 lutego 2023 r.

Uniwersytet Jagielloński przystąpił do „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub”- inicjatywy skierowanej do akademickich zespołów badawczych, którego organizatorem jest Agencja Badań Medycznych, we współpracy z 9 Uczelniami oraz 10 Partnerami WHIH.

Program mentoriongowy ma charakter doradczo-rozwojowy. Jego zadaniem jest wsparcie prowadzonych projektów naukowych poprzez umożliwienie akademickim zespołom badawczym skorzystania z mentoringu, prowadzonego przez uznanych ekspertów wskazanych przez Partnerów WHIH, zarówno w obszarze biznesowym jak i w obszarach ekspertyz technologicznych, klinicznych i regulacyjnych. Celem programu mentoringu, obejmującego blok 20 godzin w okresie 3 miesięcy, jest wsparcie w wypracowaniu ścieżki rozwoju zaproponowanej koncepcji technologicznej.

Program dotyczy projektów naukowych w kategorii farmaceutycznej, wyrobów medycznych oraz rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia znajdujących się na wczesnych poziomach dojrzałości technologicznej TRL 2 (etap formułowania koncepcji technologicznej) lub TRL 3 (etap potwierdzania słuszności koncepcji technologicznej) oraz posiadających potencjał wdrożeniowy, odpowiadających na konkretne, niezaspokojone potrzeby medyczne w kraju. Projekty mogą być adresowane do osób wykonujących zawody medyczne, podmiotów leczniczych oraz pacjentów.

Harmonogram I edycji Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub:

Od 23 stycznia do 10 lutego 2023 – nabór do Programu prowadzony przez Uczelnie biorące udział w Programie

Od 13 do 17 lutego - I etap oceny obejmujący ocenę formalną wniosków przeprowadzany przez Uczelnie biorące udział w Programie

Od 20 lutego do 3 marca - II etap oceny obejmujący ocenę merytoryczną przeprowadzany przez Organizatora- Agencję Badań Medycznych, którego celem jest wyłonienie 10-ciu najlepszych projektów

Od 6 do 17 marca - III etap oceny w formie sesji matmakingowych z udziałem Organizatora i Partnerów WHIH, w wyniku których zwycięskim Zespołom zostaną przydzieleni odpowiedni Mentorzy

Marzec – Czerwiec 2023 – indywidualne spotkania mentoringowe dla zwycięskich Zespołów w wymiarze 20 h, oraz spotkanie otwierające z warsztatami i spotkanie podsumowujące na koniec Programu

Nabór do udziału w I edycji Programu platformy mentoringowej WHIH prowadzony na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Wnioski aplikacyjne wraz z załącznikami składane są przez Zespoły w wersji papierowej oraz ich skany w wersji elektronicznej do CTT CITTRU UJ (stacjonarnie: ul. Bobrzyńskiego 14, p.A08, 30-348 Kraków; mailowo: cittru@uj.edu.pl) w terminie do 10.02.2023 r. Wzór wniosku aplikacyjnego, który należy uzupełnić znajduje się poniżej.

 

Regulamin „Programu platformy mentoringowej Warsaw Health Innovation Hub” znajduje się na stronie Warsaw Health Innovation Hub tutaj.

 

Na wszelkie pytania odpowiedzą brokerzy CTT CITTRU UJ:
Maciej Łojewski (mail: maciej.lojewski@uj.edu.pl; tel.: 691 414 007)
oraz
Beata Strach (mail: beata.strach@uj.edu.pl, tel.: 571 232 873)

Pliki do pobrania
docx
Wniosek aplikacyjny WHIH