Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie wyników konkursu dla zespołów badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych

Ogłoszenie wyników konkursu dla zespołów badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego na dofinansowanie działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych

We wrześniu Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ ogłosiło konkurs w ramach działań ukierunkowanych na tworzenie innowacji oraz na komercjalizację wyników badań naukowych.

Poniżej przedstawiamy listę projektów, które uzyskały dofinansowanie:

Uniwersytet Jagielloński (bez UJ CM)

Kierownik zespołu

Wydział

Projekt

Jonathan Heddle

MCB

Nano-Submarine

Piotr Banachowicz

Wydział Chemii

Nowa metoda syntezy walienaminy na drodze tandemowej reakcji seleno-Michaela/aldolowej

Marcin Molenda

Wydział Chemii

Materiał kompozytowy, sposób jego otrzymywania i zastosowanie – CAG/LOT

Kinga Góra-Marek

Wydział Chemii

Reaktor do badań spektroskopowych z możliwością generowania plazmy

Przemysław Grudnik

MCB

Inhibitor ludzkiej syntazy deoksyhypuzyny (DHS)

Krzysztof Szczubiałka

Wydział Chemii

dsfPochodna cisplatyny o cytotoksyczności kontrolowanej światłem UV/VIS, sposób jej wytwarzania oraz zastosowanie w terapii antynowotworowej

Dariusz Latowski

WBBiB

Sposób pozyskiwania sadzonek jesionu wyniosłego oraz pożywki nadające się do stosowania w tym sposobie

Bartosz Płachno

Wydział Biologii

Zmniejszenie ryzyka zakażeń powłoki implantów szczękowych z zastosowaniem antybakteryjnych wydzielin roślinnych gatunków z rodzaju Drosera

 

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum:

Kierownik zespołu

Wydział

Projekt

Marcin Majka

Wydział Lekarski

Opracowanie serii prototypu produktu kosmetycznego opartego o naturalną melaninę otrzymaną poprzez różnicowanie komórek iPS in vitro w kierunku komórek upigmentowanych

Marcin Piejko

Wydział Lekarski

Nowa postać leku zwiększająca infiltrację CAR-T do guzów litych

Krzysztof Kamiński

Wydział Farmaceutyczny

Deuterowane funkcjonalizowane pochodne aminokwasowe do leczenia chorób neurologicznych, neurodegeneracyjnych i psychiatrycznych

 

Pełne listy rankingowe UJ oraz UJ CM poniżej.

English ver.

Announcement of the results of the competition for research teams of the Jagiellonian University.

In September, the Center for Technology Transfer CITTRU of the Jagiellonian University announced a competition within the framework of activities aimed at creating innovation and commercialization of scientific research results.

Lists of projects that received funding can be found in the table above.

Full ranking lists of the Jagiellonian University and the Jagiellonian University Medical College are below.

Pliki do pobrania
pdf
Lista rankingowa UJ (bez UJ CM)
pdf
Lista rankingowa UJ CM