Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ największym polskim wnioskodawcą w Europejskim Urzędzie Patentowym

UJ największym polskim wnioskodawcą w Europejskim Urzędzie Patentowym

12 zgłoszeń patentowych złożonych przez Uniwersytet Jagielloński w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) zapewniło naszej uczelni pierwsze miejsce na liście polskich aplikantów ubiegających się o europejską ochronę patentową w 2018 roku.

Z danych opublikowanych 12 marca przez EPO wynika, że uczelnie wyższe po raz kolejny były motorem polskiej działalności patentowej i to w większym stopniu, niż w większości pozostałych państw europejskich.

Niekwestionowane pierwsze miejsce w rankingu polskich wnioskodawców w EPO zajął Uniwersytet Jagielloński z 12 zgłoszeniami patentowymi. Dalsze miejsca zajęły: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (6 zgłoszeń), Akademia Górniczo-Hutnicza (5 zgłoszeń) oraz ex aequo Politechnika Gdańska i Grupa Fakro (po 4 zgłoszenia).

Najwięksi aplikancji do EPO z Polski w 2018 roku (wg liczby zgłoszeń patentowych) - UJ na pierwszym miejscu - 12 zgłoszeń

Z raportu EPO wynika, że w 2018 roku liczba zgłoszeń patentowych składanych przez polskich wynalazców, przedsiębiorstwa i ośrodki badawcze do Europejskiego Urzędu Patentowego wzrosła o 19,7%. Tempo wzrostu było jednym z największych w Europie i zdecydowanie przekraczało średnią dla 38 państw członkowskich EPO, która wyniosła +3,8%. Mocny wzrost powyżej średniej trwa już drugi rok z rzędu (+13,5% w 2017 r.). W sumie w ubiegłym roku wnioskodawcy z Polski złożyli do EPO 534 zgłoszeń patentowych (446 w 2017 roku).

Szczegółowe dane statystyczne oraz raport z działalności za 2018 rok dostępne są w rocznym raporcie EPO: www.epo.org/annual-report2018.

Europejski Urząd Patentowy zlokalizowany jest w Monachium, posiada także oddziały w Berlinie, Brukseli, Hadze i Wiedniu. Celem utworzenia EPO było wzmocnienie współpracy w zakresie patentów w Europie. W ramach scentralizowanej procedury przyznawania patentów EPO wynalazcy mogą uzyskać wysokiej jakości ochronę patentową w 44 krajach, uzyskując dostęp do rynku liczącego około 700 mln osób. EPO jest również głównym światowym organem informacji patentowej i wyszukiwania patentów.