Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Forum Inteligentnych Specjalizacji

Międzynarodowa konferencja

Baner konferencji Smart Specjalization Forum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum Inteligentnych Specjalizacji – Power & Energy

27 września 2018 r., w Muzeum Lotnictwa Polskiego odbędzie się II dzień Forum Inteligentnych Specjalizacji połączony z galą Innovator Małopolski edycja 12.

 

Efektywność energetyczna

Bardziej niż kiedykolwiek wcześniej efektywność energetyczna ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia szeregu celów politycznych, w tym bezpieczeństwa energetycznego, wzrostu gospodarczego i zrównoważonego środowiska. Odnawialne źródła energii znalazły się w czołówce globalnych przemian energetycznych, prawie każde państwo przyjęło cel w zakresie energii odnawialnej. Postęp jest jednak nierównomierny w różnych krajach i sektorach. Polska polityka energetyczna w dużym stopniu zależy od dyrektyw i wymagań UE oraz konieczności zmniejszenia zależności od importu energii z Rosji.

 

Polska zmaga się z wieloma sprzecznymi, wyzwaniami: gospodarka przechodzi okres silnego wzrostu, który musi być podtrzymywany dzięki energii, w znacznej części z węgla, na który nie ma popytu. Węgiel z jednej strony przynosi korzyści w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, ale z drugiej strony powoduje zmiany klimatyczne i wyzwania związane z lokalnym zanieczyszczeniem powietrza w skali rzadko spotykanej w Europie.

 

Podczas Forum Inteligentnych Specjalizacji zaproszeni gości będę zastanawiali się więc nad właściwym kursem polityki energetycznej kraju, rozwojem budownictwa energooszczędnego, dyskutowali na temat konsekwencji regulacji w obszarze energii zrównoważonej, trendach w sektorze energetycznym ich oddziaływaniu na polską gospodarką oraz możliwościach wykorzystania i wdrożenia nowych rozwiązań. 

 

Badania i rozwój w sektorze energetycznym

Naukowcy, przedsiębiorcy oraz eksperci Komisji Europejskiej skupią się również na strategicznym planowaniu rozwoju czystych energii w skali regionu oraz budowaniu platformy współpracy międzynarodowej w obszarze badawczym i inwestycyjnym.

Jednym z kluczowych zagadnień omawianych podczas forum będzie też prowadzenie badań w zakresie energii i instrumentach polityki, które służyć mają do realizacji krajowych celów polityki energetycznej.

Podczas debaty pojawią się takie pytania jak:

 • W jaki sposób maksymalizować efektywność finansowanych ze środków publicznych badań dotyczących rozwoju energetyki?
 • Jak powiązać strategie dotyczącą badań i rozwoju w dziedzinie energii z innymi właściwymi obszarami polityki, takimi jak nauka i technologia, edukacja, rozwój gospodarczy i przemysł? 
 • Jakie działania należy zaplanować w celu komercjalizacji krajowych badań i spełnienia szerszych celów ekonomicznych, takich jak rozszerzenie krajowej bazy przemysłowej i ekspansja eksportowa.

 

Potencjał innowacyjny regionu

W trakcie konferencji pod lupę zostaną wzięte również Małopolskie przedsiębiorstwa cechujące się wysokim poziomem innowacyjności. Podczas forum zostaną zaprezentowane najbardziej innowacyjne produkty i usługi przedsiębiorców, które stanowią podstawę do budowania przewagi technologicznej regionu, zaś wyróżnionym firmą zostaną wręczone nagrody w ramach prestiżowego konkursu „Innovator Małopolski” edycja 12. Nagroda ta przyznawana jest cyklicznie od 2006 r. przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska i  ma na celu promowanie najlepszych przedsiębiorców z Małopolski oraz  inspirowanie ich do rozwoju i proinnowacyjnej aktywności.

 

 

Firmy nominowane w konkursie Innovator Małopolski edycja 12:

 • Medical Simulation Technologies Sp. z o.o. za symulator echokardiografii przezprzełykowej (TEE), który stanowi ważny element kompleksowej diagnostyki serca. Software zawiera modele autentycznych serc pacjentów ,lekki fantom oraz manipulator zbliżony do sondy TEE. Przydatny w szkoleniach lekarzy.
 • Findair Sp. z o.o. za nakładkę na inhalatory FindAir ONE, która zbiera dane odnośnie do każdego użycia leku oraz okoliczności pogorszenia stanu zdrowia. Zapisuje dane w aplikacji w celu przedstawienia lekarzowi i monitorowaniu stanu zdrowia. Produkt polecany osobom chorym na astmę.
 • 1000 realities Sp. z o.o. za Real Suport - wsparcie pracowników przemysłowych poprzez zastosowanie frameworku do szkoleń w wirtualnej rzeczywistości.
 • Emson-Mat Tomasz Ziętek za Pionową Turbinę Wiatrową, gdzie występuje samonośna konstrukcja bez słupów, innowacyjny wirnik bez wału napędowego, innowacyjne wyciszenie pracy turbiny oraz innowacyjna konstrukcja systemy łożyskowego.
 • Relim Arkadiusz Mikler za Elastyczny Uchwyt Mocujący GUTO – stworzony z elastomeru, który posiada dużą odporność na rozciąganie i pamięć kształtu, jest uniwersalny w zastosowaniu, ponieważ można przyczepić nim przedmiot o dowolnym kształcie do dowolnej płaszczyzny.
 • MoFeMa Sp. z o.o. za ZuzaMED KTG czyli innowacyjne urządzenie medyczne do monitorowania ciąży. Na podstawie pomiaru tętna dziecka – Zuza dokonuje analizy dobrostanu płodu i w razie zagrożenia wszczyna alarm.
 • Danrob Sp. z o.o. s.k. za urządzenie do poprzecznego cięcia rur korugowanych o różnych średnicach w obrębie grzbietu fałdy rury.
 • Flytech UAV Sp. z o.o. za UAV BIRDIE  - dron do zastosowań geodezyjnych typu latające skrzydło (samolot). Dron z sensorem optycznym, stacją naziemną oraz dedykowaną aplikacją.
 • AMC TECH Sp. z o.o. za AV SENSOR 2000R – dwukanałowy, w pełni konfigurowalny moduł do ciągłego monitorowania i diagnostyki maszyn przemysłowych przy pomocy sieci radiowej.
 • INTERMAG  Sp. z o.o. za BACTIM SŁOMA - innowacyjny i chroniony trzema zgłoszeniami patentowymi biopreparat do dekompozycji resztek pożniwnych, który poprawia strukturę gleby, zwiększa pojemność wodną, wzrasta aktywność biologiczna. Produkt stymuluje wzrost i rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększa plonowanie roślin.

 

Program Forum Inteligentnych Specjalizacji

27 września 2018 –  Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie

Kluczowe tematy:

 • Budowanie platformy współpracy międzynarodowej w obszarze badawczym i inwestycyjnym
 • Trendy w sektorze energetycznym – S2B
 • Regulacje KE w obszarze energii
 • Budownictwo energooszczędne
 • Blockchain Energy

Gala wręczenia nagród „Innovator Malopolski” edycja 12

Szczegóły i rejestracja na forum: www.fismalopolska.pl

 

logotypy Fundusze Europejskie Małopolska Unia Europejska

 

 

Artykuł wydany w ramach projektu realizowanego przez Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska w partnerstwie z Urząd Miasta Tarnowa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska. Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki. Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.