Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydział Chemii UJ i Grupa Azoty podpisały porozumienie o współpracy

Współpracę naukowo-badawczą w zakresie nauk chemicznych, nowych materiałów i technologii oraz ochrony środowiska zakłada umowa zawarta pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego a Grupą Azoty (GA).

Podpisanie umowyWspółpracę naukowo-badawczą w zakresie nauk chemicznych, nowych materiałów i technologii oraz ochrony środowiska zakłada umowa zawarta pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego a Grupą Azoty (GA). Dokument podpisali w poniedziałek prorektor UJ ds. badań naukowych i funduszy strukturalnych prof. Stanisław Kistryn i wiceprezes Zarządu GA dr Grzegorz Kądzielawski.

Współpraca będzie realizowana poprzez wspólne projekty naukowo-badawcze i wystąpienia o dofinansowanie projektów badawczych, dokonanie zleconych opracowań naukowo-badawczych oraz realizację prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych. Umowa ponadto przewiduje organizację praktyk studenckich i staży naukowych, a także uczestnictwo pracowników w zespołach doradczych rozpatrujących zlecone projekty badawcze.

- Podpisana dzisiaj umowa jest sformalizowaniem trwającej od wielu lat owocnej współpracy pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego a Grupą Azoty SA. Otwierają się przed nami nowe możliwości współdziałania. Firma uzyskuje wsparcie mocnego partnera akademickiego w zakresie potencjału kadrowego i infrastrukturalnego, podczas gdy uczelnia szansę realizacji prac o charakterze aplikacyjnym w otoczeniu zainteresowanym absorpcją uzyskiwanych wyników. Skorzystają również nasi studenci, dla których Grupa Azoty przygotuje szeroką ofertę szkoleniowo-stażową oraz otworzy perspektywy przyszłego zatrudnienia - mówi prof. Piotr Kuśtrowski, dziekan Wydziału Chemii UJ.

Wydział Chemii UJ powstał w 1981 roku, choć za datę narodzin chemii uniwersyteckiej w Krakowie uważa się rok 1783. Obecnie składa się z 12 zakładów. Oferuje studia I, II i III stopnia m.in. na kierunkach chemia, chemia medyczna, ochrona środowiska, chemia środowiskowa i biologia środowiska. W ramach studiów realizuje nowoczesne programy nauczania i zapewnia dostęp do aparatury badawczej na najwyższym, światowym poziomie. Absolwenci są chętnie zatrudniani w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach analitycznych, inspektoratach ochrony środowiska, stacjach monitoringu środowiska, pracowniach konserwacji dzieł sztuki czy szkolnictwie. Wydział w skali Uniwersytetu Jagiellońskiego jest wiodącą jednostką prowadzącą badania o charakterze aplikacyjnym, będące przedmiotem działań komercjalizacyjnych. W 2013 roku Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych, w uznaniu osiągnięć naukowych i organizacyjnych, przyznał Wydziałowi Chemii UJ najwyższą kategorię A+. Od września ubiegłego roku mieści się w nowoczesnej siedzibie przy ul. Gronostajowej 2.

Grupa Azoty to największa polska korporacja chemiczna i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje 2. pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych oraz 3. pozycję w produkcji Poliamidu 6. Takie produkty jak melamina, kaprolaktam, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

źródło: www.uj.edu.pl

Czterech mężczyzn siedzi przy stoleMówiący mężczyznaUścisk dłoniCztery osoby pozują do zdjęciaOglądanie upominków

Dyskusja przy stole