Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

NCBIR Diagnoza stanu transferu technologii - ankieta

NCBIR zaprasza do wypełnienia ankiety, która pozwoli ocenić stan transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu SPIN-TECH

ŻarówkaNCBIR zaprassza do udziału w badaniu ewaluacyjnym Diagnoza stanu transferu technologii za pośrednictwem spółek celowych wykorzystująca dotychczasowe doświadczenia z realizacji Programu SPIN-TECHrealizowanym na zlecenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Głównym celem badania jest wypracowanie użytecznych rekomendacji dla przygotowywanego przez NCBR nowego instrumentu wsparcia dla spółek celowych na podstawie oceny śródokresowej Programu SPIN-TECH. Wyniki badania z jednej strony mają dostarczyć informacji o efektach projektów realizowanych w ramach Programu, z drugiej zaś powinny zapewnić wnioski i rekomendacje użyteczne przy projektowaniu przyszłych interwencji pozwalających na poprawę skuteczności działań w przyszłości.
Proszę o wypełnienie ankiety zamieszczonej pod poniższym linkiem:
Ankietę można wypełnić do dnia 21 lipca.
Jeżeli występują trudności z otwarciem powyższego hiperłącza, proszę o skopiowanie powyższej nazwy linku i wklejenie do paska adresu w przeglądarce.