Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FAIS UJ: Nominacja do tytułu Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (FAIS UJ) znalazł się w gronie nominowanych jednostek naukowo - badawczych do prestiżowej Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016.

Wydział Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJWydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ (FAIS UJ) znalazł się w gronie nominowanych jednostek naukowo - badawczych do prestiżowej Polskiej Nagrody Innowacyjności 2016. Nagrodę tę otrzymują najbardziej kreatywne i innowacyjne uczelnie, firmy, instytuty czy instytucje działające w Polsce, których praca badawczo - rozwojowa przyczynia się do rozwoju gospodarki.

Nominacja została przyznana za efektywne inicjowanie współpracy pomiędzy podmiotami z sektora przemysłu w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań naukowych, a w szczególności projekt pt.: ,,Innowacyjny przenośny tomograf PET do jednoczesnego obrazowania PET/MRI", którego komercjalizację koordynują brokerzy CTT CITTRU

Nominowany projekt realizowany jest w ramach programu NCBR - LIDER 2015, którego kierownikiem jest dr inż. Marcin Zieliński oraz przedsięwzięcia mającego na celu stworzenie innowacyjnego Tomografu PET realizowanego w ramach grupy  prof. dr. hab. Pawła Moskala

więcej: List nominacyjny

strona FAIS UJ: http://www.fais.uj.edu.pl/

więcej o innowacjach Uniwersytetu Jagiellońskiego www.sciencemarket.pl