Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

FAQ karty infrastruktury badawczej UJ

Odpowiedzi na pytania, które pojawiły się w trakcie prac nad „Kartami udostępniania infrastruktury badawczej".

Kostki z napisem FAQ1. Jaki jest termin nadsyłania kopii kart i list infrastruktury badawczej do CITTRU?
 
W zawiązku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przygotowania „Kart udostępniania infrastruktury badawczej" (dalej nazywana Kartą) oraz kilkoma prośbami o przedłużenie terminu, nowym terminem nadsyłania „List infrastruktury badawczej"(dalej nazywana Listą) wraz z Kartami jest dzień 1 lutego br. dla wszystkich udostępnianych już urządzeń. Dla pozostałych, które mogą być udostępniane proszę przygotowywać karty sukcesywnie. 
 
2. Jakie przepisy nakazują wypełnienie kart udostępniania infrastruktury badawczej? 
 
Obowiązek ustanowienia regulaminu oraz wysokości opłat za korzystanie z infrastruktury badawczej uczelni ustanawia artykuł 86c ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.). W związku z tym Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego uchwalił "Regulamin korzystania z infrastruktury badawczej w Uniwersytecie Jagiellońskim" (Uchwała Senatu UJ nr 59/IV/2015 z 29 kwietnia 2015 r) (odwołując się dalej do tego dokumentu, będzie on nazywany Regulaminem). Konieczność przygotowania kart określa §33.1. Regulaminu.
 

 

więcej: faq infrastruktura całość 

więcej: formularze