Procedura komercjalizacji UJ

Zasady komercjalizacji wyników badań powstałych w ramach badan realizowanych na Uniwersytecie Jagellońskich definiują:

 
 
Uchwała 103/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiegoz dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekształcenie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU i zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Technologii CITTRU
 
 

Więcej informacji na temat procedury zgłaszani innowacji oraz obowiązujacych regulaminów udzielają brokerzy CITTRU

 

Brokerzy CITTRU