Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

15-lecie CITTRU oraz Demo Day II+

15-lecie CITTRU oraz Demo Day II+

Uroczystości 15-lecia działalności CTT CITTRU na Uniwersytecie Jagiellońskim dobiegły końca, jednak jeszcze w atmosferze świętowania, chcielibyśmy podzielić się wrażeniami z ich przebiegu.

8 listopada - urodziny CITTRU

8 listopada w auli Wydziału Chemii odbyła się uroczystość wieńcząca obchody 15-lecia działalności Centrum Transferu Technologii CITTRU. Ten radosny jubileusz świętowały z byłymi i obecnymi pracownikami jednostki władze rektorskie i dziekańskie, kanclerz oraz kwestorzy i inni zaproszeni goście z UJ oraz spoza uczelni. Rektor UJ prof. Wojciech Nowak rozpoczynając uroczystość, zwrócił uwagę na istotną rolę współpracy współczesnych uniwersytetów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Przypomniał pierwsze, pionierskie lata funkcjonowania CITTRU, rolę tej jednostki w zdobywaniu funduszy na realizację flagowych projektów rozwojowych uczelni oraz wpływ na budowę nowoczesnego uniwersytetu. Podkreślił, iż między innymi dzięki aktywności CITTRU i zaangażowaniu pracowników Centrum, Uniwersytet Jagielloński, jako jedyny uniwersytet z Europy środkowo-wschodniej w roku 2018 po raz trzeci z rzędu znalazł się w pierwszej setce rankingu najbardziej innowacyjnych uczelni Europy.

Doceniamy działalność wszystkich stron trójkąta komercjalizacji

Kulminacyjnym momentem uroczystości było wręczenie nagród dla przedstawicieli wszystkich trzech stron trójkąta komercjalizacji: naukowcom, przedsiębiorcom oraz brokerowi CITTRU. Za stałą, wieloletnią współpracę z partnerami biznesowymi przynoszącą ciągłe i najwyższe w skali UJ przychody z tytułu świadczenia komercyjnych usług badawczych i eksperckich wyróżnieni zostali: Zespół Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych, dr hab. Mirosław Żelazny (W. Geografii i Geologii) i prof. Alicja Józkowicz (W. Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii). Nagrody za komercjalizacje wyników badań otrzymali: dr hab. Paweł Zajdel wraz z zespołem (tj. dr Katarzyna Grychowska, prof. Maciej Pawłowski, dr Anna Partyka, prof. Anna Wesołowska – W. Farmaceutyczny), prof. Szczepan Zapotoczny oraz dr Joanna Szafraniec (W. Chemii) i prof. Wojciech Macyk wraz z zespołem (tj. dr Rafał Sadowski i dr Przemysław Łabuz – W. Chemii), których wynalazki zostały w ostatnich latach sprzedane lub wylicencjonowane. Dwa zespoły naukowe odebrały statuetki za komercjalizację, która w bardzo krótkim czasie od opracowania projektu zaowocowała produktem oferowanym na rynku. Uhonorowano w ten sposób dr. hab. Wojciecha Fiałkowskiego wraz z zespołem (tj. dr. Wojciechem Góreckim, dr Moniką Komorowską i dr. Łukaszem Pijanowskim – Wydział Biologii) oraz dr. Daniela Załuskiego (W. Biologii). Nagrody dla przedsiębiorców wręczono Selvicie S.A. oraz CHDE S.A. – spółkom są najbardziej aktywne we współpracy z UJ w formie badań zleconych oraz komercjalizacji technologii. Wyróżniona została również dr Renata Bartoszewicz – broker technologii w CITTRU odpowiedzialna za nauki biologiczne, która ma pod swoją opieką najwięcej wdrożonych z sukcesem uniwersyteckich technologii.

9 listopada - Demo Day II+

Gala 8 listopada nie była ostatnim akcentem obchodów 15-lecia. Następnego dnia, podczas wydarzenia nazwanego „Demo Day”, siedemnaście zespołów badawczych, reprezentujących zarówno nauki przyrodnicze, jak i ścisłe i humanistyczne, zaprezentowało rezultaty badań przedwdrożeniowych sfinansowanych przez CITTRU ze środków projektu „Inkubator Innowacyjności+”. Popołudniu natomiast uniwersyteccy wynalazcy spotkali się na szybkich „randkach” z potencjalnymi inwestorami. Rozmowy o rozwoju i komercjalizacji technologii trwały do wieczora i już mają swoją kontynuację w postaci deklaracji o zainteresowaniu dalszym finansowaniem i wdrożeniem.

 

Obydwa dni były wypełnione emocjami, spotkaniami, wspomnieniami ale i ciężką pracą. Mamy nadzieję, że CITTRU będzie dalej sie rozwijać, aby móc jeszcze lepiej pomagać nie tylko stronom trójkąta komercjalizacji, ale także w przyszłości większej grupie osób - poprzez wynalazki i technologie w których rozwijaniu się pośredniczyliśmy.Logotypy: Funduszy Europejskich, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższezgo, inkubatora Innowacyjności + oraz Unii Europejskiej

Zobacz galerię zdjęć