Przedsiębiorców poszukujących pomysłów na nowe produkty, usługi lub technologie zapraszamy do zapoznania się z OFERTĘ INNOWACJI UJ - zawierającą wynalazki (technologie, wyniki badań, metody diagnostyczne itp) opracowane przez naukowców UJ:

- gotowe do wdrożenia,

- zabezpieczone stosowną ochroną prawną (patenty),

- posiadające potencjał rynkowy potwierdzony analizami biznesowymi brokerów CITTRU oraz ekspertów zewnętrznych,

Naukowców zainteresowanych konercjalizacja wyników badań, poszukujących partnerów biznesowych, chcacych poznać potencjał rynkowy wynalazku, metody badawczej czy prowadzonych badan prosimy o kontakt z Brokerami CITTRU.  więcej o procedurach, regulaminach UJ: zgłoszenie innowacji UJ