Przedsiębiorców poszukujących pomysłów na nowe produkty, usługi lub badań rynkowych, ekspertyz, opinii (np. o innowacyjności produktu)   zapraszamy do współpracy w ramach tzw. badań zleconych = usług badawczych świadczonych przez naukowców UJ.


Brokerzy CITTRU identyfikują i łączą zespoły naukowe/ekspertów UJ z partnerami biznesowymi zainteresowanymi współpracą w ramach:
  • konsorcjum w projektach dla MŚP finansowanych w ramach środków UE,
     
  • podwykonawstwa / uslug eksperckich w projektach dla MŚP finansowanych w ramach środków UE,
     
  • komercyjnych usług badawczych realizowanych na zlecenie firm,
     
  • panelów eksperckich.

zapraszamy przedstawicieli biznesu do współpracy, podpowiemy rozwiązania, wskażemy eksperta i mozliwosci finansowania rozwoju czy wdrożenia produktów i usług na rynek ... 

Naukowców UJ chcących zgłosić ofertę komercyjnych usług badawczych lub poszukujących partnerów biznesowych do realizowanych projektów badawczych zapraszamy do kontaktu z brokerami CITTRU.