Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ruszył projekt Inkubator Innowacyjności 2.0.

Ruszył projekt Inkubator Innowacyjności 2.0.

W drugim kwartale 2019 roku CTT CITTRU wspólnie z konsorcjantem, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie, rozpoczęło realizację projektu Inkubator Innowacyjności 2.0. dofinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Dzięki jego realizacji zostaną zintensyfikowane działania ukierunkowane na promocję osiągnięć naukowych, zwiększenie ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym.

Działania te obejmą:

1. Inicjację oraz wzmocnienie współpracy między środowiskiem naukowym a otoczeniem gospodarczym, w tym podmiotami zainteresowanymi wdrożeniem wyników badań naukowych i prac rozwojowych;

2 Przygotowanie i rozwój projektów realizowanych na uczelni w kierunku ich komercjalizacji – proces ten obejmie realizację prac przedwdrożeniowych dla projektów o wysokim potencjale wdrożeniowym, opracowanie ekspertyz dotyczących potencjału rynkowego wynalazków i ich gotowości do wdrożenia oraz wycen praw własności przemysłowej;

3. Zarządzanie portfelem technologii obejmujące m.in. w szczególności:

- monitorowanie i analizę wyników badań naukowych lub prac rozwojowych pod względem ich użyteczności praktycznej,

- analizę potrzeb rynku służącą wyborowi tematów badań naukowych lub prac rozwojowych oraz badanie stanu techniki przed rozpoczęciem badań

- prowadzenie bazy danych o realizowanych projektach badawczych, osiągniętych rezultatach i możliwości ich zastosowania w praktyce,

- działania związane z zapewnieniem optymalnej ochrony własności intelektualnej.

 

Logotypy Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej Polskiej, Inkubatora innowacyjności 2.0 i Unii Europejskiej