Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Technologie usprawniające hodowle komórkowe

Technologie usprawniające hodowle komórkowe

Jednym z tematów badawczych prowadzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jest zagadnienie dotyczące produktów usprawniających hodowle komórkowe. Naukowcy, którzy na co dzień prowadzą badania związane z hodowlami linii komórkowych, opracowali innowacyjne produkty, które mają za zadnie pomóc im w codziennej pracy, a po wdrożeniu na rynek także i innym zespołom badawczym.

Jednostki naukowe ze względu na wysoce wyspecjalizowaną kadrę naukową jak również posiadaną infrastrukturę naukowo-badawczą są źródłem innowacji. Ostatnie lata finansowania z różnych programów unijnych pozwoliły polskim jednostkom naukowym, w tym uczelniom wyższym, na doposażenie swoich pracowni i laboratoriów w unikatową aparaturę. Połączenie takiego zaplecza technicznego z kadrą naukową, która nie tylko potrafi prowadzić wysoko wyspecjalizowane badania, ale również posiada niepowtarzalną wiedzę merytoryczną i doświadczenie, powoduje, iż współpraca jednostek naukowych z jednostkami otoczenia biznesu może stać się niewątpliwie jednym z głównych elementów rozwoju gospodarczego. Jednym z celów Uniwersytetu Jagiellońskiego jest to, aby badania naukowe prowadzone na 16 Wydziałach i ich rezultaty były wdrażane  i wykorzystywane w praktyce.

Jednym z tematów badawczych prowadzanych w Uniwersytecie Jagiellońskim jest zagadnienie dotyczące produktów usprawniających hodowle komórkowe. Naukowcy, którzy na co dzień prowadzą badania związane z hodowlami linii komórkowych, ze względu na fakt, iż nie mogli znaleźć na rynku potrzebnego im produktu, bądź też posiadali pomysł na usprawnienie hodowli komórkowej, opracowali innowacyjne produkty, które maja za zadnie pomóc im w codziennej pracy. Równocześnie chcieliby aby rozwiązania te wdrożone zostały na rynek i służyły również innym zespołom badawczym.

Pożywka do hodowli

Pierwszym z  wynalazków jest pożywka do hodowli komórek, tkanek i narządów płazów w warunkach in vitro. Obecnie w badaniach i eksperymentach, w czasie których prowadzone są  hodowle komórek i tkanek płazów, wykorzystywane są odpowiednio rozcieńczone mieszaniny pożywek opracowanych dla ssaków. Niestety niektóre składniki takich pożywek pomimo odpowiedniego rozcieńczenia mogą mieć toksyczny efekt na komórki płazie. Opracowana pożywka dzięki unikatowemu składowi substancji aktywnych i dopracowaniu ich stężeń do wymogów komórek płazich umożliwia długoterminową hodowlę jak również uzyskanie wysokiego stopnia proliferacji komórek i obniżenie ich śmiertelności.

Szczegółowy opis ofert na ScienceMarket

Usprawnienie hodowli komórek macierzystych

Drugim z wynalazków jest sposób hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) z zastosowaniem wydzielin roślin mięsożernych, które zwiększają adherentność komórek, ich proliferację oraz przeciwdziałają ich różnicowaniu dzięki czemu utrzymują one dłużej potencjał pluripotencji („macierzystości”). Obecnie MSC znajdują zastosowanie w medycynie regeneracyjnej, transplantologii oraz w leczeniu wielu chorób. Jednym ze źródeł ich pozyskiwania jest krew pępowinowa i galareta Whartona. Z powodu niewielkiej liczby MSC w materiale wyjściowym konieczne jest prowadzenie hodowli in vitro, w celu uzyskania odpowiednio dużej ilości materiału biologicznego, który można podać pacjentowi. Metody izolacji oraz hodowli mezenchymalnych komórek macierzystych, w tym  używane podłoża do hodowli, odgrywają kluczowa rolę w uzyskaniu odpowiedniego materiału biologicznego gwarantującego sukces terapeutyczny. Stąd też ciągłe doskonalenie procedur uzyskiwania i prowadzenia hodowli in vitro MSC jest niezwykle potrzebne.

Szczegółowy opis oferty na ScienceMarket

Zapraszamy do współpracy

Oferowane rozwiązania są przedmiotem zgłoszeń patentowych. Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazku, w tym jednostek chętnych do włączenia się w proces badawczo-wdrożeniowy mający na celu przeskalowania technologii do warunków przemysłowych.

Gdyby byli Państwo zainteresowania współpraca z Uniwersytetem Jagiellońskim i  wdrażaniem takich rozwiązań  zapraszamy do kontaktu z Centrum Transferu Technologii CITTRU.

Logotypy Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej Polskiej, Inkubatora Innowacyjności 2.0, Unii Europejskiej

Zobacz galerię zdjęć