Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ogłoszenie wyników konkursu CTT CITTRU na dofinansowanie

Ogłoszenie wyników konkursu CTT CITTRU na dofinansowanie

Lista projektów, która zgodnie z decyzją Rady Nadzorującej CTT CITTRU uzyskała środki na dofinansowanie wczesnego etapu prac badawczych, których celem jest powstanie Innowacji i uzyskanie rezultatów koniecznych do dokonania zgłoszenia patentowego lub pierwszej wersji produktu lub usługi.

(dofinasowanie w wysokości do 50 tys. zł ze środków CTT CITTRU)

                                                                                        

                                         

Lp.

Tytuł projektu

1

Metoda tworzenia na powierzchni SiC ścieżek grafenowych

2

Wodorozpuszczalne bezfluorowe lepiszcze polimerowe na bazie modyfikowanego poli(N-winyloformamidu) do materiałów elektrodowych dla ogniw Li-ion - EcoBIND

3

Warstwy anty-lodowe oparte na szczotkach polimerowych

4

Metoda biotyzacji szybko rosnących roślin uprawnych

5

Opracowanie testu diagnostyczno-prognostycznego do określenia stopnia zaawansowania czerniaka złośliwego skóry w oparciu o wytypowane gliko-markery

6

Zeolit modyfikowany kobaltem – katalizator do produkcji wodoru na drodze reformingu parowego etanolu

7

Development of aptamer based Peptidylarginine deiminases 4 (PAD4) inhibitor

8

Wielofunkcyjny system dedykowany do leczenia ubytków o podłożu osteoporotycznym

9

Nowe kationowe polimery o własnościach przeciwgrzybiczych

10

Metoda wykrywania, poszukiwania i monitoringu (patrolowania) oparta na parttycji obszaru za pomocą trajektorii czasominimalnych

11

Method for the measurement of the deformation-induced ATP release from RBCs based on prototype of the deformation-induced ATP releaser (DIAR)

12

Scyntylatory polimerowe do konstrukcji detektorów promieniowania o wysokiej energii

 

Pliki do pobrania
pdf
Lista projektów, które uzyskały dofinansowanie