Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nabór wniosków o dofinansowanie badań przedwdrożeniowych

Nabór wniosków o dofinansowanie badań przedwdrożeniowych

W związku z realizacją projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0.” Centrum Transferu Technologii CITTRU UJ, InnoCel Spółka Celowa Uniwersytetu Jagiellońskiego sp. z o.o. oraz Dział Transferu Wiedzy i Projektów UEK ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie badań przedwdrożeniowych dla innowacji Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 

Termin przesyłania wniosków upływa w dniu 10 stycznia 2021 r. o godz. 12.00.

Szczegółowe informacje o trybie przesyłania i rozpatrywania wniosków oraz wzór wniosku o dofinansowanie znajdują się w załącznikach do ogłoszenia.

Call for applications for co-financing pre-implementation research

In connection with the implementation of the project "Inkubator Innowacyjności 4.0." Center for Technology Transfer CITTRU UJ, InnoCel Special Purpose Company of the Jagiellonian University sp.z o.o. and the Department of Knowledge Transfer and Projects of the UEK announce a call for applications for co-financing pre-implementation research for innovations of the Jagiellonian University and the Cracow University of Economics.

The deadline for submitting applications is January 10, 2021 at 12.00 am.

Detailed information on the procedure for sending and examining applications and a model application for co-financing can be found in the attachments to the announcement.

 

logotyp Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska

Pliki do pobrania
pdf
Ogłoszenie o konkursie i tryb kwalifikacji
docx
zał. 1. Wniosek o dofinansowanie - UJ
docx
zał. 2. Wniosek o dofinansowanie - UEK
docx
zał. 3. Oświadczenie 276 h
docx
zał. 4. Sprawozdanie z wykonanych prac
pdf
Announcement of the call
docx
appx. 1. Application for funding - UJ
docx
appx. 2. Application for funding - UEK
docx
appx. 3. Statement od 276 h
docx
appx. 4. The report on the completion of the works