Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dyżury w siedzibie CITTRU

Dyżury w siedzibie CITTRU

W związku z koronawirusem personel CITTRU pracuje zdalnie.

W związku z narzuconymi ograniczeniami mającymi na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV-2 wprowadzamy pracę zdalną. Biuro CITTRU będzie funkcjonować w wybrane dni w formie dyżurów. Kontakt z pracownikami jest możliwy poprzez maila oraz widniejące na stronie numery telefonów w dotychczasowych godzinach pracy biura. Telefony stacjonarne zostały przekierowane na numery komórkowe.

Kontakty do wszystkich pracowników są dostępne na  naszej stronie w zakładce kontakty.

Pomimo zaistniałych okoliczności staramy się pracować normalnie. Życzymy wszystkim zdrowia, dbajcie o siebie i zachowajcie ostrożność.

English version

With reference to the imposed restrictions aimed at preventing the spread of SARS-CoV-2 coronavirus, we are working from homes. The CITTRU office will operate on selected days. Contact with employees is possible via e-mail and telephone numbers available on the website during the office's standard office hours.

Contact to all employees is available on our website.

Despite the circumstances, we try to work normally. Wishes you all health, take care of yourself and be careful.