Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zaproszenie do składania ofert - opracowanie profili kompetencji

Zaproszenie do składania ofert - opracowanie profili kompetencji

Zapytanie dotyczy opracowania profili kompetencji dla wskazanych stanowisk pracy w Centrum Transferu Technologii CITTRU (CTT CITTRU) oraz przeprowadzenie badania kompetencji wybranych pracowników CTT CITTRU, w tym przygotowanie indywidualnych raportów dla każdego pracownika podlegającego badaniu wraz ze wskazaniem jego potrzeb szkoleniowych.

CTT CITTRU zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro na wykonanie usługi: Opracowania profili kompetencji dla wskazanych stanowisk pracy w Centrum Transferu Technologii CITTRU (CTT CITTRU) oraz przeprowadzenie badania kompetencji wybranych pracowników CTT CITTRU, w tym przygotowanie indywidualnych raportów dla każdego pracownika podlegającego badaniu wraz ze wskazaniem jego potrzeb szkoleniowych.

 

Termin składania ofert: do dnia 28 listopada 2019 do godz. 23:59.

 

Update 09.12.2019: Uprzejmie informuję, iż w wyniku dokonanego postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności, prowadzonego w celu realizacji zamówienia na : „Opracowanie profili kompetencji dla wskazanych stanowisk pracy w Centrum Transferu Technologii CITTRU (CTT CITTRU) oraz przeprowadzenie badania kompetencji wybranych pracowników CTT CITTRU, w tym przygotowanie indywidualnych raportów dla każdego pracownika podlegającego badaniu wraz ze wskazaniem jego potrzeb szkoleniowych”

Spośród ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu wyłoniono Wykonawcę:

BRAINSTORM GROUP SP.Z.O.O.

 

Logotypy Funduszu Europejskiego, Rzeczpospolitej Polskiej, Inkubatora Innowacyjności 2.0, Unii Europejskiej

Pliki do pobrania
pdf
Zapytanie ofertowe
docx
Formularz oferty
doc
Załącznik nr 1
doc
Załącznik nr 2
doc
Załącznik nr 3
docx
Wzór umowy