Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wyniki konkursu do projektu "Inkubator Innowacyjności 2.0"

Wyniki konkursu do projektu

W dniu 19 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Rady Inwestycyjnej, podczas której poddano ocenie wnioski o dofinansowanie badań przedwdrożeniowych w ramach ogłoszonego przez CTT CITTRU konkursu w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0.” finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach projektu przyznano dofinansowanie dla sześciu zespołów prowadzących badania przedwdrożeniowe na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Lista rankingowa dostępna dla pracowników UJ znajduje się tutaj.

W ramach realizacji badań przedwdrożeniowych, dla wynalazków o szczególnie wysokim potencjale komercyjnym, zostaną sfinansowane działania związane z podniesieniem ich stopnia gotowości do wdrożenia.

Liczymy, że realizacja projektu przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym Uczelni i otoczeniem gospodarczym, a także umożliwi opracowanie nowych produktów na bazie wynalazków stworzonych przez zespoły naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.