Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Demo Day Innowacji - Podsumowanie

Demo Day Innowacji - Podsumowanie

Podsumowanie oraz galeria zdjęć z pierwszego Demo Day Innowacji zorganizowanego przez pięć największych krakowskich uczelni.

Demo Day Innowacji

20 lutego 2020 roku w Auditorium  Maximum miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Po raz pierwszy centra transferu technologii pięciu największych krakowskich uczelni: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Rolniczego oraz Politechniki Krakowskiej wspólnie zorganizowały „Demo Day Innowacji” – spotkanie  w czasie którego zespoły naukowe zaprezentowały wynalazki rozwijane w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0”.

Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem wydarzenia wśród pierwszych gości rozgorzały dyskusje, początek więc wyglądał obiecująco. „Demo Day Innowacji” zainaugurowane zostało przez dyrektor Centrum Transferu Technologii CITTRU –  dr. inż. Gabrielę Konopkę-Cupiał. Następnie uczestników przywitali reprezentanci władz poszczególnych uczelni: prof. dr hab. Andrzej Adamski - Pełnomocnik Rektora UJ ds. inicjatyw proinnowacyjnych, prof. dr hab. Jerzy Lis – Prorektor ds. współpracy AGH, prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatar – Prorektor ds. nauki PK, prof. dr hab. Krzysztof Surówka – Prorektor ds. projektów i współpracy UEK, prof. dr hab. inż. Florian Gambuś – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UR.

W swoich wystąpieniach zwrócili uwagę na konieczność współpracy środowisk akademickich różnych uczelni, jaki i realizacji wspólnych przedsięwzięć przez ośrodki naukowe i jednostki otoczenia biznesu oraz interdyscyplinarności badań,. Inaugurację wydarzenia uświetnił wykład gościa specjalnego – prof. dr hab. Jerzego Hausnera, który mówił o ekonomii wartości i potrzebie nowego spojrzenia na gospodarkę.

W sumie zaprezentowano 38 technologii

Kolejnym punktem wydarzenia były krótkie, lecz treściwe prezentacje wynalazków przez zespoły badawcze. W czasie dwóch równoległych sesji uczestnicy mogli posłuchać o 34 opracowanych rozwiązaniach z zakresu nowych materiałów, urządzeń, informatyki, energetyki, żywności, rolnictwa, środowiska, medycyny oraz zarządzania.

Popołudniowa sesja networkingowa dała z kolei możliwość inwestorom, przedstawicielom jednostek samorządowych oraz wszystkim zainteresowanym na indywidualne rozmy z twórcami wynalazków.

Oprócz zaplanowanych spotkań ciekawe i owocne dyskusje odbywały się także w części wystawowej, wśród plakatów  ilustrujących wszystkie 38 technologii. Szczególnym zainteresowaniem mediów i uczestników konferencji cieszyły się prototypy „Inteligentnej fasady” i „Systemu edukacyjnego do rysowania modeli w technologii ręcznego druku 3D”.

Wspólna inicjatywa pięciu krakowskich uczelni, będąca sporym wyzwaniem organizacyjnym dla centrów transferu technologii, okazała się sukcesem, którego miarą jest ponad 250 uczestników, w tym fundusze venture capital i prywatni inwestorzy, wymiana doświadczeń i pomysłów, nawiązana współpraca oraz plany komercjalizacji i wdrożenia produktów na rynek. Już wiadomo, że wydarzenie to stanie się cykliczne.

Zobacz galerię zdjęć