Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

15 lat transferu technologii

W tym roku CTT CITTRU Uniwersytetu Jagiellońskiego skończyło 15 lat!

plakat urodziny piętnastolecie CITTRUCentrum Transferu Technologii CITTRU działa już na 15 lat, dbając o rozwój technologii i innowacji na Uniwersytecie Jagiellońskim. Takiej okazji nie można obchodzić samemu, dlatego w dniach 8 i 9 listopada zaplanowane zostały różnorakie wydarzenia.

8 listopada odbędą się obchody 15-lecia CITTRU. Zjawią się Władze Uniwersytetu, nagrodzone zostaną osoby, które podczas wieloletniej współpracy z nami wykazały się wspaniałymi osiągnięciami zarówno w dziedzinie komercjalizacji jak i badań zleconych.

9 listopada organizujemy Demo Day II+. W tym dniu prezentować będziemy osiągnięcia badań przedwdrożeniowych, które udało się przeprowadzić dzięki finansowaniu z projektu Inkubator Innowacyjności +.

Z okazji tego wydarzenia powstała publikacja Jubileuszowa oraz plakaty, którymi mamy nadzieję będziemy mogli się z wami dzielić w najbliższych dniach.