Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

CITTRU: zmiana nazwy i regulaminu

24 czerwca 2015 Senat UJ wyraził zgodę na przekształcenie CITTRU.

CITTRU24 czerwca 2015 r. Senat UJ przekształcił CITTRU w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego działającą pod nowa nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU (dotychczasowa nazwa: Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu).

CITTRU nadal będzie poszukiwać optymalnych sposobów komercjalizacji wyników badań, wspierać ochronę własności intelektualnej i realizację komercyjnych usług badawczych przez naukowców UJ. W ramach CITTRU  działać będzie również Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ.

serdecznie zapraszamy do współpracy

zakres działalności CITTRU, obowiązki, cele, strukturę opisują szczegółowo:

 
 
Uchwała 103/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiegoz dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekształcenie Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU i zatwierdzenia Regulaminu Centrum Transferu Technologii CITTRU
 

Zarządzenie nr 90 Rektora UJ z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie: przekształcenia Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu z jednostki organizacyjnej administracji ogólnouczelnianej w jednostkę ogólnouczelnianą Uniwersytetu Jagiellońskiego pod nazwą Centrum Transferu Technologii CITTRU i określenia jej struktury organizacyjnej oraz zmian w Regulaminie organizacyjnym Uniwersytetu Jagiellońskiego i zarządzeniu nr 16 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 lutego 2015 roku w sprawie realizacji prac zleconych Uniwersytetowi Jagiellońskiemu przez podmioty zewnętrzne

Treść zarządzenia nr 90

 

Decyzja nr 32 Rektora UJ z 3 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii CITTRU.

Treść Decyzji nr 32