Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Luty 2011 z biznesem

W połowie lutego 2011 roku odbyły się dwa inspirujące spotkania biznesowe.

W połowie lutego 2011 roku odbyły się dwa inspirujące spotkania biznesowe. Na pierwszym z nich - z przedstawicielami francuskiego parku naukowo-technologicznego Genopole CITTRU zaprezentowało cztery innowacyjne projekty z UJ. Drugie  dotyczyło podjęcia współpracy z firmą RAFAKO  - potentatem w dziedzinie energetyki, ogrzewania i ochrony środowiska.

14 lutego podczas seminarium zorganizowanego w siedzibie Klastra Life Science Kraków francuscy eksperci z parku naukowo-technologicznego Genopole mieli okazję poznać projekty technologiczne UJ zaprezentowane przez CITTRU:

  • Terapia przeciwnowotworowa oparta na wykorzystaniu modyfikowanego szczepu Salmonella (Wydział Lekarski Collegium Medicum; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii);
  • Nowe materiały polimerowe do usuwania heparyny (Wydział Chemii);
  • Fotokatalizatory hybrydowe do oczyszczania wody (Wydział Chemii);
  • Nowe pozytonowe tomografy emisyjne (Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej).

Projekty zostały ocenione pod kątem potencjału biznesowego oraz słabych i mocnych stron przedsięwzięcia. Pomimo tego, że są one na wczesnym etapie rozwoju, „stanowią technologie na światowym poziomie" – podsumowali reprezentanci Genopole. Spotkanie dostarczyło cennych wskazówek na temat ich dalszego rozwoju.

15 lutego w siedzibie CITTRU gościliśmy firmę RAFAKO S.A., która jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Spotkanie przedstawicieli firmy z naukowcami Wydziału Chemii UJ – prof. Zbigniewem Sojką oraz dr hab. Andrzejem Kotarbą – dotyczyło zastosowania wyników uniwersyteckich badań w przemyśle. W trakcie rozmów omówiono potencjalne pola współpracy oraz ustalono zakres wspólnych projektów badawczo-wdrożeniowych firmy i Uniwersytetu Jagiellońskiego.
[18.02.2011]