Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komiksowe życie naukowe. Znamy już laureata konkursu!

Po długich, wielogodzinnych debatach jury konkursu na komiks "Z życia naukowca", organizowanego przez CITTRU, zdecydowało przyznać nagrodę Emilii Dziubak za pracę pt. „Doświadczenia".

Po długich, wielogodzinnych debatach jury konkursu na komiks "Z życia naukowca", organizowanego przez CITTRU, zdecydowało przyznać nagrodę Emilii Dziubak za pracę pt. „Doświadczenia".

Autorka podpisze z CITTRU umowę o wartości 24 000 zł na wykonanie całości serii, którą już niedługo będzie można zobaczyć w czasopiśmie NIMB, na stronach CITTRU oraz w specjalnym kalendarzu na 2012 rok.

Emilia Dziubak - "Doświadczenia", zwycięski projekt komiksu (1. pasek)

Wiele spośród zgłoszonych 132 prac reprezentowało wysoki poziom graficzny, trochę gorzej było ze scenariuszami. "Zgodnie z naszymi przeczuciami temat okazał się być bardzo trudnym wyzwaniem. Tym bardziej cieszy nas, że z chęcią podejmowanym. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ciekawe pomysły" – podkreśla Bożena Podgórni, koordynatorka konkursu.

Prace, które przesłano do CITTRU, bardzo często dotykały wąskiego zakresu działalności naukowca, jakim są relacje wykładowca-student, na drugim planie stawiając jego rolę badawczo-naukową (praca w laboratorium, współpraca z przemysłem). W nielicznych tylko pracach autorzy podjęli kwestię, jak naukowiec komunikuje się ze społeczeństwem (za pomocą tradycyjnych mediów, internetu, innych form przekazu).

"Naszym zdaniem odzwierciedla to obecny stan rzeczy, jakim jest powszechne przekonanie o tym, że naukowiec w Polsce to wykładowca, który uczy kolejne pokolenia studentów. Funkcja ta rzadko kojarzy się z osiągnięciami naukowymi, małe jest też przekonanie o roli prac naukowo-badawczych w rozwoju nowoczesnego społeczeństwa" – komentuje Piotr Żabicki, koordynujący pracami Zespołu ds. Promocji i Edukacji CITTRU.

W swoich działaniach CITTRU mierzy się z tym stereotypem, z jednej strony zachęcając naukowców do aktywnego promowania swoich osiągnięć, z drugiej – popularyzując naukę i uczonych. "Zachęcaliśmy do kreatywnego i innowacyjnego podejścia do tematu nauki, dlatego nasz wybór padł na oryginalną w swej formie pracę Pani Emilii Dziubak pod tytułem "Doświadczenia" – dodaje Bożena Podgórni.

Pozostałe prace finałowe:

  • "Dr Krecik i Mgr Dżdżownica" - autor Krzysztof Czachura
  • "Fatalny błąd" - autor Tomasz Minkiewicz
  • "12 dni z życia naukowca" - autorka Katarzyna Dzik
  • "Z życia naukowca" - autor Bartłomiej Kuczyński
  • "Biedny naukowiec" - autor Marcin Kępski
  • "Wymiana" - autor Rafał Skarżycki
  • "Cierpienia młodego naukowca" - autor Łukasz Godlewski
  • "…tymczasem u Grajcara…" - autor Karol Jesiołkiewicz
  • "Max Minix" - autor Maciej Jasiński
  • "Naukowiec-wywrotowiec" - autor Adam Polkowski

[20.12.2010]

Publikacja jest częścią projektu N0WUM współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Galeria komiksów