Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Promujemy naukę! NOWUM w CITTRU!

Od wiosny 2010 nazwa Novum nie kojarzy się tylko z głównym budynkiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również z aktywną promocją nauki. Wszystko to za sprawą naszej inicjatywy, której nadaliśmy tę nazwę.

Od wiosny 2010 nazwa Novum nie będzie kojarzyć się tylko z głównym budynkiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale również z aktywną promocją nauki. Wszystko to za sprawą naszej inicjatywy, której nadaliśmy tę nazwę.

NOWUM (pisane przez "W") w rozwinięciu Nauka, Osiągnięcia, Wiedza, Upowszechnianie, Marketing to projekt stworzony przez CITTRU, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zdobywając 88,5 na 100 możliwych punktów (2. miejsce w kraju).

Lista projektów

Większość działań projektu NOWUM, który ruszył jesienią 2010 r. jest adresowana zarówno do naukowców, jak i studentów.

 

Wśród projektowych propozycji znalazły się:

  • Warsztaty z promocji nauki dla naukowców, które nazwaliśmy Szkołą Promocji Nauki – są to cykliczne szkolenia czterogodzinne, obejmujące takie zagadnienia jak: autoprezentacja, kontakt z mediami, wykorzystanie internetu do promocji nauki, tworzenie materiałów poligraficznych wraz z elementami wiedzy na temat prawa autorskiego. Pozwolą one naukowcom zdobyć umiejętności niezbędne do prowadzenie działań promocyjnych związanych z rezultatami własnych badań. Pierwsze szkolenia ruszyły już jesienią 2011 roku. 
  • Konkurs na tekst futurystyczno-naukowy "Futuronauta", który ruszył jesienią 2011 roku. Za jego pomocą zachęciliśmy studentów i naukowców do kreatywnego wykorzystania swej wiedzy, pokazania ich potencjału, zachęcania do dyskusji nad wizjami świata i rozwojem nauki. Najlepsze teksty znalazły swoje miejsce w specjalnej publikacji, która ukazała się w 2012 roku. Więcej na ten temat na stronie www.futuronauta.cittru.uj.edu.pl.
  • Magazyn NIMB – kontynuacja dotychczas wydawanego kwartalnika, promującego osiągnięcia naukowe i naukowo-biznesowe, przedstawiającego różne możliwości zdobywania finansowania, tworzenia nowych projektów, debatującego nad współczesną nauką i jej licznymi odniesieniami do technologii, społeczeństwa, gospodarki. Dotychczas wydaliśmy sześć nowych numerów NIMBa: głównym tematem pierwszego z nich była popnauka, w drugim zastanawialiśmy się nad nowoczesną nauką w kontekście nauki 2.0. Przeczytaj wydane dotychczas numery NIMBa.
  • Publikacja "Projektor Jagielloński", czyli zbiór wybranych projektów badawczych UJ opisanych w przystępny sposób (w formie dziennikarskiej). Publikacja ukazała się pod koniec 2011 roku. Całość znajduje się na stronie www.projektor.cittru.uj.edu.pl.
  • Konkurs na komiks "Z życia naukowca" – promocja nauki to próba dotarcia do szerszej rzeszy odbiorców, którzy potencjalnie mogą się zainteresować nauką. Komiksem "Z życia naukowca" chcemy zachęcić do spojrzenia na naukę z nieco innej perspektywy, poprzez zabawę mamy nadzieję pobudzić dyskusję. W wyniku zorganizowanego przez nas konkursu wyłoniliśmy wykonawcę. Rysunki zrealizowane przez Panią Emilię Dziubak zostały opublikowane między innymi w NIMBie.
  • Forum Nowej Nauki "Nauka 2.0 - więcej niż Internet!" – skupiające się na wspieraniu rozwoju nauki poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje globalna sieć. Wydarzenie odbyło się w 2012 roku. Relacje z wystąpień oraz prezetnacje prelegentów znajdują się na stronie www.nauka2.0.cittru.uj.edu.pl
    [31.01.2013].

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.