Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tryb pracy w CTT CITTRU

Tryb pracy w CTT CITTRU

W związku z utrzymującym się zagrożeniem epidemicznym, mając na uwadze zarówno Państwa bezpieczeństwo, jak i zdrowie pracowników, zespół CTT CITTRU pracuje w trybie rotacyjnym.

Dokładamy wszelkich starań, żeby zaistniałe okoliczności nie wpływały na naszą dostępność i gotowość do działania, dlatego jak zwykle serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy. 

Telefony oraz adresy mailowe do wszystkich pracowników CTT CITTRU są dostępne w zakładce kontakty. W przypadku kontaktu telefonicznego prosimy o korzystanie w pierwszym rzędzie z numerów telefonów komórkowych, dostępnych na stronie CTT CITTRU. Jeśli pracownik nie podnosi słuchawki może to oznaczać, że w danym momencie prowadzi inną rozmowę. Prosimy wtedy o cierpliwość i ponowny kontakt za kilka minut. Numery telefonów stacjonarnych są przekierowywane na telefony komórkowe pracowników. W przypadku problemów z nawiązaniem połączenia telefonicznego, prosimy o mailowe zgłoszenie do pracownika prośby o kontakt telefoniczny, ze wskazaniem numeru telefonu oraz orientacyjnej pory kontaktu. Pracownik CTT CITTRU oddzwoni w najbliższym możliwym terminie.

Obsługa sekretariatu jest zapewniona w trybie ciągłym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Jeśli odwiedziny w biurze CTT CITTRU okażą się niezbędne, prosimy o wcześniejszy kontakt i uzgodnienie terminu. 

Życzymy Państwu zdrowia i pozostajemy do dyspozycji.

 

English version

Due to the covid-19 epidemic, bearing in mind both your safety and the health of our employees, the CTT CITTRU team works in a rotational mode.

We make every effort to ensure that the circumstances do not affect our availability and readiness to act, therefore, as always, we invite you to contact.

Telephone numbers and e-mail addresses to all employees of CTT CITTRU are available in the contacts tab. In the case of telephone contact, please use, in the first place, the mobile phone numbers available on the CTT CITTRU website. If the employee does not pick up, it may mean that he is having a different conversation at the moment. Please be patient and contact us again in a few minutes. Landline numbers are redirected to employees' mobile phones. In case of problems with establishing a telephone connection, please send an e-mail request to the employee for contact by phone, indicating the phone number and the approximate time of contact. A CTT CITTRU employee will call you back as soon as possible.

The secretarial service is provided on a continuous basis, from Monday to Friday, from 7.30 am to 3.30 pm.

If a visit to the CTT CITTRU office turns out to be necessary, please contact us in advance and make an appointment.

We wish you health and remain at your disposal.