Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Innowacyjna technologia opracowana na UJ wylicencjonowana do Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o.

Innowacyjna technologia opracowana na UJ wylicencjonowana do Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o.

W dniu 23 czerwca w siedzibie Centrum Transferu Technologii CITTRU została podpisana umowa licencyjna na korzystanie z patentu pt. „Fotokatalityczne powłoki z TiO2 na powierzchniach polimerowych aktywowane światłem widzialnym, sposób ich otrzymywania oraz zastosowanie” pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a firmą Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. (InPhoCat).

Firma będzie komercjalizować produkt oparty na wynalazku opracowanym przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który jest przeznaczony do aktywacji powłok TiO2 na zakres światła widzialnego. Aktywowane powłoki wykazują w świetle dziennym wysoki potencjał unieszkodliwiania zanieczyszczeń (chemicznych oraz mikrobiologicznych) pojawiających się na rozmaitych powierzchniach wewnątrz budynków (ściany, podłogi) oraz przedmiotach codziennego użytku (np. blaty, klamki, poręcze itp.). Powierzchnie pokryte powłokami TiO2 aktywowanymi okresowo nowym preparatem będą w ten sposób systemowo chronione przed namnażaniem się szkodliwych drobnoustrojów, co znacznie poprawi bezpieczeństwo ich użytkowania. Preparat oparty na technologii objętej licencją będzie dostępny na rynku w III kwartale 2020 roku.

Spółka Innovative Photocatalytic Solutions, sp. z o. o. została założona w 2015 roku przez naukowców z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy prowadzą badania w zakresie fotokatalizy.