Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Weź dotacje i zrób innowacje - 210 mln zł na badania i rozwój

Weź dotacje i zrób innowacje - 210 mln zł na badania i rozwój

Konkurs na badania i rozwój firm w Małopolsce w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM

To jedyny taki konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WM, w którym możliwe jest dofinansowanie firm planujących oparcie swojego rozwoju na innowacjach i ulepszaniu produktów.

Wykorzystaj szansę na szybki i dynamiczny rozwój!

O dotacje mogą się starać: MSP, konsorcja przedsiębiorstw oraz konsorcja  z udziałem uczelni, NGO, IOB, jednostki naukowe. Finansowany będzie pełny proces  tworzenia  innowacyjnego  rozwiązania, tj. obejmujący fazę badawczo - rozwojową oraz fazę wdrożeniową.

Duży może więcej!

Min wartość wydatków podlegających wsparciu: 500 000 PLN

Max wartość wydatków podlegających wsparciu: 50 000 000 PLN

Czas to pieniądz. Nie trać go!

Nabór potrwa do 19 lutego przyszłego roku, co oznacza że przedsiębiorcy mają blisko
3 miesiące na złożenie swojego projektu. Jest to wystarczający czas na przemyślaną inwestycję.

Kto pyta, ten wie!

Odwiedź jeden z pięciu Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich  w Małopolsce
i skorzystaj z bezpłatnych szkoleń i konsultacji oferowanych przez ekspertów PIFE: http://www.rpo.malopolska.pl/znajdz-punkt-informacyjny

Informacje o naborze i dokumentacja konkursowa: www.rpo.malopolska.pl