Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Innowacyjna technologia opracowana w UJ sprzedana firmie CHDE Polska S.A.

Zwieńczona sukcesem dwuletnia współpraca naukowo-badawcza.

W dniu 21.06.2018 roku w siedzibie Centrum Transferu Technologii CITTRU  zawarta została umowa przeniesienia praw do wynalazku pt. „Nanokapsuła do przenoszenia związku lipofilowego i sposób jej wytwarzania” pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim, a firmą CHDE Polska S.A. Podpisanie umowy stanowi zwieńczenie ponad dwuletniej współpracy naukowo-badawczej pomiędzy UJ a rzeszowską firmą oraz kilkumiesięcznych negocjacji prowadzonych przez CTT CITTRU.

Biokompatybilne nanokapsuły umożliwiające skuteczne dostarczanie do organizmu związków hydrofobowych, są rozwiązaniem które powstało na Wydziale Chemii UJ. Technologia ta ma szereg możliwych zastosowań, na przykład jako nośnik aktywnych związków o niskiej biodostępności lub nanoreaktorów w procesach enzymatycznych i biologicznych.

CHDE Polska S.A. to firma specjalizująca się w produktach i sprzęcie medycznym wspierającym skuteczne leczenie i zapobieganie poważnym chorobom takim jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze oraz choroby płuc.

Wprowadzenie do użytku produktów na bazie nanokapsuł opracowanych przez prof. dr hab. Szczepana Zapotoczonego oraz dr Joannę Szafraniec, wpisuje się w strategię rozwoju firmy. Spółka liczy, iż pierwszy produkt oparty na wynalazku ma szanse trafić na rynek już w 2019 roku. Zarówno firma jak i UJ, mają nadzieję, że ich dalsza współpraca zaowocuje rozwojem innych nowych technologii wpływających na poprawę stanu zdrowia i jakości życia pacjentów.

Cztery osoby siedzą przy stole, dwie z nich podpisują dokumentyDwóch mężczyzn ściska sobie dłoniePięć osób ubranych elegancko stoi uśmiechnięte. W tle widać zegar i logo CITTRU.