Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Nawigacja Nawigacja

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sukces UJ na XII edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2018

Podczas wydarzenia Centrum Transferu Technologii CITTRU promowało wynalazki opracowane przez zespoły naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, które cieszyły się zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników jak i samych organizatorów.

Stoisko CITTRUW dniach 20-21 czerwca 2018 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się XII edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji Intarg 2018 pod patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Celem targów była promocja innowacyjnych technologii o wysokim poziomie gotowości technologicznej oraz takich rozwiązań, które już zostały wprowadzone na rynek. Podczas wydarzenia Centrum Transferu Technologii CITTRU promowało wynalazki opracowane przez zespoły naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego,  które cieszyły się zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników jak i samych organizatorów. O wysokim potencjale rozwiązań UJ świadczą medale i nagrody przyznane podczas Targów.

 

Dwa wynalazki zostały nagrodzone złotymi medalami INTARG POLAND:

1. Wynalazek „Sposób otrzymywania katalizatorów tlenkowych na osnowie eksfoliowanych glinokrzemianów warstwowych, opracowany został przez prof. dra hab. Piotra Kuśtrowskiego, dra Piotra Natkańskiego, dr Annę Białas i dr Paulę Janus z Wydziału Chemii UJ. Jest to nowa, ekonomiczna i ekologicznie przyjazna ścieżka syntezy szerokiej gamy wielkopowierzchniowych katalizatorów tlenkowych osadzonych na nośnikach glinokrzemianowych. Otrzymywane dzięki tej innowacyjnej metodzie materiały mogą znaleźć zastosowanie we wszystkich technologiach wymagających użycia katalizatorów o kwasowym charakterze powierzchni, na której zdeponowana jest faza aktywna katalitycznie, m.in. w procesach dehydrogenacji i utleniania węglowodorów czy - ważnych z punktu widzenia ochrony środowiska - reakcjach redukcji tlenków azotu oraz utleniania lotnych związków organicznych. Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową w Polsce, Stanach Zjednoczonych oraz w wybranych krajach europejskich. Dla niniejszego wynalazku przyznano również nagrodę Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Złoty Medal Intarg 2018 

 

 

Dyplom Intarg Poland 2018 

 

2. Wynalazek „Biologiczna metoda ograniczania rozwoju bakterii nitkowatych w osadzie czynnym w oczyszczalniach ścieków, został opracowany przez dra hab. Janusza Fydę, dr Edytę Fiałkowską, dr Agnieszkę Pajdak-Stós, dr Wioletę Kocerbę-Sorokę i Mateusza Sobczyka z Wydziału Biologii UJ. Jest to przyjazna środowisku i ekonomiczna metoda ograniczania namnażania się bakterii nitkowatych uczestniczących w procesie oczyszczania ścieków. Ich nadmierny wzrost powoduje tzw. puchnięcie osadu czynnego, które stanowi jeden z najpoważniejszych problemów eksploatacyjnych oczyszczalni ścieków. Metoda wykorzystuje naturalnie występujące w osadzie czynnym mikroskopijne organizmy - wrotki, które poprzez zjadanie bakterii ograniczają ten problem. Oferowane rozwiązanie jest objęte ochroną patentową w Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii
i Francji. Technologia początkowo rozwijana była w projekcie pt. „Zintegrowany system kontroli puchnięcia osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków" dofinansowanego w ramach Programu Gekon. W czasie realizacji prac projektowych technologię wdrożono w 10 oczyszczalniach, w tym w 2 oczyszczalniach przemysłu browarniczego i jednej przetwórstwa mięsnego. Działanie technologii w każdej z nich monitorowane było przez okres ok. roku. Otrzymane wyniki potwierdziły skuteczność metody oraz możliwość jej zastosowania w różnych typach oczyszczalni ścieków. Kolejnym etapem była komercyjna współpraca z oczyszczalniami ścieków. Do tej pory technologia w ramach realizacji prac zleconych wdrożona została w dwóch
oczyszczalniach.

Złoty Medal Intarg 2018 

 

 

Dyplom Intarg Poland 2018

 

Ponadto wynalazki Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały nagrodzone trzema brązowymi medalami INTARG POLAND:

1. Wynalazek „Zestaw modułowy do rysowania struktur geometrycznych”, który został opracowany przez naukowca z Wydziału Chemii UJ, dra Pawła Bernarda  oraz dra Jamesa Mendeza z Uniwersytetu Indiana w USA. Jest to system edukacyjny do rysowania trójwymiarowych modeli cząsteczek chemicznych. Opracowany zestaw 10 modułów pozwala na rysowanie wszystkich cząsteczek związków organicznych, z którymi uczniowie spotykają się na lekcjach chemii w szkole. Moduły łączą się ze sobą tworząc szablon, a następnie użytkownik rysuje pisakiem 3D linie łącząc punkty szablonu, w wyniku czego powstaje szkieletowy, przestrzenny model cząsteczki. Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego w trybie międzynarodowym PCT.

 
 
 
 
 

 

 

2. Wynalazek „Uniwersalna sieć sensorów przygotowana do pomiaru stężenia pyłu zawieszonego (PM) w powietrzu atmosferycznym oraz wybranych parametrów meteorologicznych opracowany został przez dra hab. Zenona Nieckarza i Marcina Ziąbka z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ. Technologia umożliwia  pomiar stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu atmosferycznym w czasie rzeczywistym dzięki wykorzystaniu sieci stacji pomiarowych wyposażonych w czujniki mierzące stężenie pyłu. System wykonuje także pomiar temperatury, wilgotności oraz ciśnienia.

 

 

Dyplom Intarg Poland 2018

 

3. Wynalazek „Nanorozmiarowy czujnik jonów rtęci(II), sposób jego otrzymywania oraz sposób wykrywania jonów rtęci(II)”, został opracowany przez prof. dra hab. Krzysztofa Szczubiałkę, prof. dr hab. Marię Nowakowką, dr Joannę Lewandowską-Łańcucką, Agnieszkę Iwanowską, dr Magdalenę Wytrwał-Sarnę oraz Łucję Rodzik z Wydziału Chemii UJ. Jest to nanorozmiarowy detektor jonów rtęci(II) umożliwiający wykonywanie mobilnych pomiarów z wysoką czułością. Obecność jonów Hg2+ sygnalizowana jest pojawieniem się efektu fizycznego – ulega wzmocnieniu intensywność fluorescencji kropek kwantowych. Oferowane rozwiązanie jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.

 

 

 

Dyplom Intarg Poland 2018

 

Obecnie Centrum Transferu Technologii CITTRU poszukuje podmiotów zainteresowanych współpracą przy dalszym rozwoju i komercjalizacji wynalazków.

Kontakt:

           Centrum Transferu Technologii CITTRU

Uniwersytet Jagielloński

 

ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków

tel. +48 12 664 42 00

cittru@uj.edu.pl